මාස 8කට පසු රුපියල බාල්දු වෙයි..ඩොලරය 193ට නගී.

0

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත සටහනට අනුව, අද (23) දිනයේ දී එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රු. 193.05 ක් ලෙසින් සටහන් විය.

මෙය 2020 මැයි 04 වනදායින් පසු එක්සත් ජනපද ඩොලරයක් වෙනුවෙන් වාර්තා වූ වැඩිම ගැණුම් හා විකුණුම් මිල ගණන් වේ.

එදින ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 188.37 ක් හා විකුණුම් මිල රු. 194.11 ලෙසින් වාර්තා වුණි.කොවිඩ්-19 ගෝලීය අධිවසංගත තත්ත්වය තුළ මෙම වසරේ දෙවන කාර්තුව තුළ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල දැඩි පීඩනයකට ලක් වූ අතර එහිදී 2020 අප්‍රේල් 08 දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රු. 200 සීමාව ද ඉක්මවා යනු ලැබීය.

( MAWRATANEWS )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here