පිටරටින් එවූ තෑගි ගන්න ගිහින් ගාල්ලේ පුද්ගලයෙකුගේ ලක්ෂයකට සොරි.

0

මුහුණු පොත මගින් හඳුනාගත් දේශකයෙකු ලෙස පෙනී සිටි පුද්ගලයකු තෑගි භාණ්ඩ පාර්ශවයක් එවීමට යැයි පවසා රුපියල් 98000 ක මුදලක් වංචා කළ බවට ගාල්ලේ පදිංචි පුද්ගලයකු ගාල්ල පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබේ.

පැමිණිල්ල අනුව ගාල්ල නුගදූව ප්රදේශයේදී ප්රදේශයේ තරුණයකු මුහුණු පොත මගින් විදේශිකයකු හඳුනාගෙන ඇති අතර දින කිහිපයක්ම දෙදෙනා ඉතා සුහදව අදහස් හුවමාරු කරගෙන ඇත.

විදේශිකයා යැයි පවසන පුද්ගලයා පැමිණිලිකරුගේ විශ්වාසය ගොඩනඟා ගැනීමෙන් පසු තෑගි පාර්සලයක් එවන බව පවසා ලැප්ටොප් පරිගණක ජංගම දුරකථන රන් ආභරණ ඇතුළු එම තෑගි වල ඡායාරූප ද පෙන්වා ඇත.

එයට දින කිහිපයකට පසු විදේශීය පාසල් බෙදාහරින ආයතනයකින් බව පවසා කතා කළ පුද්ගලයකු ඔබේ නමට විදේශීය පාර්ශවයක් ලැබසලයක් ලැබී ඇති බවත් එය නිදහස් කර ගැනීමට රුපියල් අනූ අට දහසක මුදලක් ගෙවන ලෙසත් පවසා ගිණුම් අංකයක් ලබාදී තිබේ.

පැවසූ අයුරින් ඔහු එම අංකයට රුපියල් ලනුවට දහසක් තැන්පත් කළ පසු වෙනත් පුද්ගලයකු කතා කොට ලැබී ඇති තෑගි පාර්සලය ස්කෑන් කළ බවත් එහි පවුල් 40,000 ක මුදලක් තිබෙන බවට තහවුරු වූ නිසා පාර්සලය නිදහස් කිරීමට නම් රුපියල් ලක්ෂ දෙකහමාරක මුදලක් අවශ්ය බව පවසා ඇත.

පසුව මේ සම්බන්ධයෙන් සැක සිතූ ඔහු ගාල්ල පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබේ ඒ අනුව සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ගාල්ල පොලීසියේ විවිධ පැමිණිලි අංශය විසින් පරීක්ෂණ පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here