කොරෝනාවෙන් තවත් ගුරුවරියක් මි ය යයි.

0

කොරෝනා ආසාදිත තවත් ගුරුවරියක් ම රණයට පත් වී තිබේ.

ගොඩකවෙල ප්‍රදේශයේ 31 හැවිරිදි ගුරුවරියක් ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී මෙසේ ම රණයට පත් වී ඇත.ඇයට සිදු කරන ලද පරීක්ෂණවලදී හෙළි වී ඇත්තේ ඇය කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here