ජිප්සීස් සුනිල්ගේ පවුලටම කොරෝනා!

0

ජිප්සීස් නායක සුනිල් පෙරේරා මහතාගේ පවුලේ ඥාතීන් රැසකට මේ වනවිට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව එක් දියණියක හැරුණු විට පවුලේ අනෙකුත් සියලුම දෙනාට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.මේ වනවිට සුනිල් පෙරේරා මහතාට ඔක්සිජන් ලබා දෙන බවද වාර්තා වේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here