ඩෙල්ටාට එන්නත් සෙවීමෙන් චීනය සාර්ථක වෙයි.

0

ලෝකය පුරා වේගයෙන් ව්‍යාප්තවන ඩෙල්ටා කොවිඩ් ප්‍රභේදයට එ’රෙහිව භාවිත කළ හැකි එන්නතක් නිපදවීම වෙනුවෙන් චීනය ගන්නා උත්සාහයන්හි ප්‍රගතියක් ඇතිව තිබේ.

එන්නතක් නිපදවීමේ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් ඩෙල්ට ප්‍රභේදය සාර්ථකව වෙන්කිරීමට සමත්වූ බව ෂෙන්සෙන් පදනම් කරගත් බයෝ-කැටයි සමාගම පැවසීය.

මේ අතර, සිනෝෆාම් සහ සිනොවැක් යන ආයතන දෙකම එන්නත් පර්යේෂණ ආරම්භ කර ඇත. සිනොවැක් පැවසුවේ
ඩෙල්ට ප්‍රභේදයට එරෙහිව එහි එන්නත සා’යනික පර්යේෂණ සඳහා සහ හදිසි භාවිතය සඳහා චීනයේ සහ විදේශයන්හි
සිටින ඖෂධ නියාමකයින්ගෙන් අවසර ලබා ගැනීමට සූදානම් වන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here