බ’ල්ලාට බේත් ගන්න ආවාම දොස්තර අයිතිකරුගේ මූණ ස’පා කාලා

0

බ’ල්ලන්ට බෙහෙත් දෙන පෞද්ගලික බෙහෙත් ශාලාවක වෛද්‍යවරයා බ’ල්ලකු රැගෙන පැමිණි පුද්ගලයකුගේ මුහුණ ස’පා කෑ’මේ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් අම්බලන්තොට ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.

බ’ල්ලන් පූසන් ඇතුළු සත්වයන්ට බෙහෙත් කරන  පෞද්ගලික බෙහෙත් ශාලාවක සිදුවූ යැයි කියන ප’හ රදීමක් සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශ්වයම අම්බලන්තොට පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇත.

තම බ’ල්ලාට බෙහෙත් ලබාගැනීමට පැමිණි පුද්ගලයකු බෙහෙත් සාප්පුවේ සතුන්ට බෙහෙත් කරන වෛද්‍යවරයා සමග බ’හි න් බ ස්වී මක් දුරදිග යාමෙන් ප’හ රදීම සිදුවී යැයි පොලිසිය කියයි.

බ’ල්ලාට බෙහෙත් ගැනීමට පැමිණි පුද්ගලයාගේ මුහුණ වෛද්‍යවරයා ස’පා කා’පු බවට කියා ඔහු රෝහල් ගතවී ඇති අතර වෛද්‍යවරයාද බෙහෙත්  ගැනීමට පැමිණි පුද්ගලයා ප’හ රදුන් බව කියා රෝහල් ගතවී තිබේ.

දෙදෙනාම ප’හ රදීමක් සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අම්බලන්තොට පොලිස් ස්ථානයට පැමිණිලි කර ඇත.වෛද්‍යවරයාත් අනෙක් පුද්ගලයාත් දෙදෙනාම රෝහල් ගතවී සිටිති. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අම්බලන්තොට පොලිසිය පරීක්ෂණ සිදු කරයි.

(අම්බලන්තොට සනත් ගමගේ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here