දිවයිනේ සියලු සංචාරක කලාප වල මාර්ග සංවර්ධන කරන්න මහා මාර්ග ඇමති විස්තර ඉල්ලයි.

0

දිවයිනේ සංචාරක කලාපවල ඇති සියලු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු සකස් කරන ලෙස ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක හා මහා මාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මහාමාර්ග අමාත්‍යංශ ලේකම් ආර්.ඩබ්. ආර්.පේමසිරි මහතාට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.ඔහු මෙසේ උපදෙස් ලබා දුන්නේ 2021-08-15 දින මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයේ පැවති රැස්වීමකදීය.

සංචාරක කර්මාන්තයෙන් අපේ රටට විශාල ලෙස විදේශ විනිමය ලැබෙනවා. සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු විය යුතුය. සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න නම් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය විය යුතුයි. අපිට හැම දෙයක්ම නිකන් ලඟට එනකම් ඉන්න බෑ.අවුරුදු ගණනාවක් ඉදිරියට හිතලා වැඩ කළ යුතුයි. අපේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත්ම සුන්දර රටක්. ඓතිහාසික ස්ථාන සුන්දර පරිසරයන් , මුහුදු වෙරළවල්, වනාන්තර, දිය ඇලි, ගංගා, වැව් අමුණු, පූජනීය ස්ථාන මේ සියල්ලන්ගෙන්ම පොහොසත් රටක්.

ඒ වගේමයි විවිධ වූ දේශගුණික කලාප තියෙනවා. පැය කිහිපයක ගමනකින් විවිධ දේශගුණික කලාපවල අත්දැකීම් විඳගන්න පුළුවන්. ජෛව විවිධත්වය අතින් ගත්තම ලෝකයේ ඉහළම තැනක ඉන්න රටක්. අපි සංචාරකයින් ගෙන්වා ගන්නනම් පහසුකම් දෙන්න ඕන.යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරන්න ඕනේ.

මේවා අපි අද ගැන හිතලා කරන වැඩ නෙවෙයි අනාගතය ගැන හිතලයි වැඩ කරන්න ඕන. ඒ නිසා සංචාරක කලාප වල මාර්ග සංවර්ධනය කඩිනමින් සිදු කරන්න. වැඩිදුරටත් අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

කඩිනමින් සංචාරක කලාප වල සංවර්ධනය විය යුතු මාර්ග පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් තම වෙත ලබා දෙන ලෙස අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට දැනුම් දෙන ලදී .

මෙම සාකච්ඡාව සදහා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආර්.ඩබ්.ආර් පේමසිරි , මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති චමින්ද අතලුවගේ , මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සර්ධා වීරකෝන් මහතා ඇතුළු නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වූහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here