ආපදා වන්දියක් දෙන්න කියා ලක්ෂ 1 1/2ක රන් මාලයට විදී

0

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ නිලධාරියකු බව පවසමින් වලපනේ, තෙරිපැහැ, දඹගල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි අවුරුදු 70ක් පමණ වයසැති තිදරු මවකගෙන් ගෙල බැඳි රන් මාලය රැගෙන ගිය සැ’කකරුවකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා තෙරිපැහැ පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

2020 වසරේ වලපනේ ප්‍රදේශයේ ආපදාවකින් හා’නියට පත් නිවසකට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයෙන් රු. ලක්ෂ පහක වන්දි මුදලක් නුවඑළිය දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය වෙත ලැබී ඇති බවත්, එම මුදල ලබාගැනීම සඳහා රාජ්‍ය බැංකුවක ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය බවත්, ඒ සඳහා රු. දහහත්දහසක මුදලක් ගෙවිය යුතු බව සැ’කකරු එස්. හීන්මැණිකේ නම් එම කාන්තාවට පවසා ඇත.

ඇය එම අවස්ථාවේ රු. දහහත්දහසක මුදලක් තමන් සතුව නොමැති බවට සැකකරුට පැවසීමෙන් අනතුරුව ඇගේ ගෙල බැඳි රු. ලක්ෂ 1 1/2 පමණ වටිනා රන් මාලය ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා ඇත.

සැ’කකරු රන් මාලය ඉල්ලන අවස්ථාවේ හීන්මැණිකේ මහත්මියගේ සැමියාද නිවසේ සිට ඇත. සැ’කකරු පිළිබඳව සැ’ක නොසිතූ ඇය තම ගෙල බැඳි රන් මාලය ගලවා සැ’කකරුට ලබාදී තිබේ.

අනතුරුව සැ’කකරු හීන්මැණිකේ මහත්මියට පවසා ඇත්තේ රු. ලක්ෂ පහේ චෙක්පත ලබා ගැනීමට 11 වැනිදා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන ලෙසත්ය. එහිදී උකස් තැබූ රන් මාලයේ රිසිට්පත ඇයට ලබාදෙන බවද පවසා ඇත.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයට 11 වැනිදා ඇය ගිය අවස්ථාවේ එය වං’චාවක් බවට අනාවරණය වී තිබේ.

සිතාර ඉරාෂ් -වටවල

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here