සමිතා මුදුන්කොටුවගේ මෑණියන් අ’භාවප්‍රාප්ත වෙයි.

0

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී සමිතා මුදුන්කොටුවගේ ආදරණීය මැණියන් වන කුමාරු බෝතොට මහත්මිය අ’භාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

කලක් පි’ළිකා රෝ’ගයෙන් පී ඩා විඳි’මින් ඇය මි ය යන විට 86 වියේ පසුවූවා.

කුමාරි බෝතොට මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ජන ගී ගායිකාවක් වන අතර ඇගේ සැමියා එනම් සමිතා මුදුන්කොටුවගේ පියා භාත්ඛණ්ඩය සංගීත විද්‍යාපීඨයේ පළමු විශාරද උපාධියට හිමිකම් කියූ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ප්‍රේමදාස මුදුන්කොටුවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here