ටයර් දමා කොවිඩ් සිරුරු පු’ච්චන්න නගරාධිපති නන්දන සැරසෙයි

0

පානදුර මූලික රෝහලේ කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ මෘ ත දේහවල සීග්‍ර වැඩිවීමක් දක්නට ඇති බැවින් එම මෘ’තදේහයන් සමූහ වශයෙන් ආ’දාහනය කිරීමට අවධානය යොමු වී ඇතැයි පානදුර නගරසභාපති නන්දන ගුණතිලක පැවසීය.

ටයර් දමා දර සෑ’යවල්හි මෘ’ත දේහයන් ආ’දාහනය කළ යුතු තත්වයක් මේ වනවිට උද්ගතවී ඇතැයි නගරාධිපතිවරයා කියා සිටී.

සු’සාන භුමිවල එළිමහනේ තාවකාලික ආ’දාහනාගාර ස්ථාපිත කර මෙම මෘ’ත දේහයන් ආ’දාහනයට සැලසුමක් කර තිබුණත් ඒ සඳහා අධික මුදලක් වැය කිරීමට පළාත් පාලන ආයතනවලට සිදුවනු ඇතැයි ද පැවසේ.

පානදුර නගර සීමාවට පවතින්නේ එකම ආ’දාහනාගාරයක් බැවින් එහි දිනකට උපරිමයෙන් ආ’දාහනය කළ හැක්කේ මෘ’ත දේ’හයන් 3ක් පමණයි.

එබැවින් අවස්ථානුකුලව ගොරකාන, මොරටුව, වාද්දුව ඇතුළු අවට ප්‍රදේශයන්හි ආදාහනාගාර වෙත යැවීමට කටයුතු කෙරේ. එහෙත් දිනෙන් දින වැඩිවන කොවිඩ් ම’රණ හේතුවෙන් ආ’දාහනාගරයන්හි දැඩි ත’දබදයක් මතුව ඇති බව නගරාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

මෙම කොවිඩ් මෘ’තදේහ වෙනත් ප්‍රදේශවල භූමදානය කිරීමට රජයෙන් ඉල්ලීමක් කිරීමට අදහස් කර තිබුණත් එම ප්‍රදේශයන්හි මහජන වි’රෝධතා මතුවිය හැකි බැවින් එය එසේ කළ නොහැකි බව පානදුර නගරාධිපති නන්දන ගුණතිලක වැඩිදුරටත් පැවසීය.

පානදුර මුලික රෝහලේ වෛද්‍යවරයකු සඳහන් කළේ රෝහල් මෘ’තශරීරාගාරයේ ම’ළසිරුරු තැන්පත් කිරීමේ ධාරිතාවය 37ක් පමණ වුවත් දැනට කොවිඩ් ආසාදිත ම ළ සිරුරු 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඇති බවයි.

ඉන්දික ශ්‍රී අරවින්ද

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here