අද රාත්‍රී 10 සිට 30 දක්වා රටම වසා දැමේ

0

දිවයින පුරා අ’ගුලු දැමීම අද රාත්‍රී 10.00 සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පැවසීය.

අද (20) රාත්‍රී 10 සිට 2021 අගෝස්තු 30 සඳුදා දක්වා අ’ගුලු දැමීම ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය රඹුක්වැල්ල මහතා පැවසීය.

සියලුම අත්‍යවශ්‍ය සේවා සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වන බව ඔහු පැවසීය.රඹුක්වැල්ල ඇමතිවරයා සියළුම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ නී තියට අනුකූලව නිවසේ රැඳී සිටින ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here