රට වැහුවත් අධිවේගී මාර්ග ඇතුළු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි – ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

0

රටපුරා නිරෝධාන ඇදිරිනීතිය පනවා ඇති මධ්‍යයේ වුවද අධිවේගී මාර්ග වල ඉදිකිරිම්, දැනට ක්‍රියාත්මක කර ඇති මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් ඇතුළුව මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගීන් රටපුරා ක්‍රියාත්මක කර ඇති සියළු මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි නොනවත්වා ඉදිරියට කරගන යන බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

වසංගතය පැතිරීම වැලැක්වීම සදහා රජය පියවර ගෙන ඇතත් රටේ මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සදහා ආරම්භ කර තිබෙන ව්‍යාපෘතීන් කොවිඩ් වසංගතය නිසා අත්හිටුවන්නේ නැතැයි මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

රටේ දැනට පවතින වසංගතය පාලනය කිරිම සදහා මේ වන විට නිරෝධාන ඇ’දිරිනීතිය පනවා ඇතත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් වල සේවය කරන සියළුම සේවකයන්ට තමන්ගේ රාජකාරී හැදුනුම්පත ඉදිරිපත් කර බා’ධාවකින් තොරව තමන්ගේ සේවා ස්ථානයට පැමිණීමේ හැකියාව ඇති බව අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරන ලදී.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරිම්, නව කැළණි පාලම් ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරිම්, ග්‍රාමීය පාලම් 5000ක් ඉදිකිරිමේ ව්‍යාපෘතිය, කිලෝමීටර් 100,000ක් සංවර්ධන කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය යනාදී සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් වල වැඩ කටයුතු සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබා දී ඇති උපදෙස් හා මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව ඉදිරියට සිදු කරගෙන යන බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කලේ 2021-08-20 වන අද දින වසංගත තත්ත්වයේ වුවද දැනට සංවර්ධන කර ඇති ව්‍යාපෘතීන් සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබා දී ඇති උපදෙස් හා මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව ඉදිරියට සිදු කරගෙන යා යුතු ආකාරය පිළිබදව Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here