ගෝනි ගණනින් උයන සි’රගෙදර කුස්සියේ ‘සි රබත’ හැදෙන හැටි.

0

හි’රේ ඉන්න හැම කෙනාම අ’පරාධකාරයෝ නොවේ. නියම අ’පරාධකාරයෝ ඉන්නේ හිරේමත් නොවේ. කොහොම වුණත් අ’පරාධකාරයෙක් කියන්නේ මුළු මහත් සමාජයක වැරදී ගොන්නක එකතුවක්.කරපින්නාගෙන ආව කරුම ගෙවලම ඉවර කරන්න වෙන ජීවිතේ කවුරු වුවත් කළේ ව’රදක් නම් ද’ඬුවම යනු වි’ඳින්නම වෙන අත්දැකීමකි. එහෙත් චූ’දිතයා වී සිටින්නේ වින්දිතයෙක් නම් එය ඛේ’දවාචකයකි.

ඉරිදා ලංකාදීප අප අද ඔබ කැඳවාගෙන යන්න හිතුවා මෙන්න මේ වැරදි කරපු නොකරපු අය සිරකර සිටින වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට.ඒ තවත් අ’පරාධයක සුලමුල සොයන්නට හෝ අ’පරාධකරුවෙක් ගැන කියන්න නම් නොවේ අද යන්නේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කුස්සියටය.

අපි සි’රකාරයින්ට බෙදෙන හිරබත් හැදෙන හැටි බලමු.මේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරය 1841 වසරේදී බ්‍රිතාන්‍ය රජයේ කැමරුන් (Cameron) ආණ්ඩුකාරවරයා යටතේ ඉදිකරනු ලැබූවකි.ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන විශාලතම සහ උපරිම ආරක්ෂාව සහිත බන්ධනාගාරය වන වැලිකඩ බන්ධනාගාරය අක්කර 48 භුමියක ගැවසී ගත්තකි.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ගොඩනැගිලි ඇමරිකා පෙන්සිල්වේනියා (PENNSYLVANIA) ප්‍රාන්තයේ චල්නට් වීදියේ හි’රගෙදර ආකෘතියක් බව වැලිකඩ පිළිබඳ ඉතිහාස තොරතුරුවල සඳහන්ය.

1959 වර්ෂයේ සිට භාවිතයට නොගන්නා එ’ල්ලු‍ම් ගහකින්ද යුතු වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ මේ වනවිට රැඳවියන් කාන්තා හා පිරිමි ලෙස තුන්දහසකට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට පහසුකම් සපයා ඇත. ව්‍යවස්ථාපිත බන්ධනාගාර නීති 222 උපලේඛනයේ සඳහන් ආකාරයට අධිකරණයේදී ලබන සිර අ’ච්චුවේ නිර්දේශ සහ සි’රකරුවාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය අනුව ඔවුන් කාණ්ඩ ලෙස වෙන් කරනු ලබන අතර ලබාදෙන ආහාර වේලද ඒ අනුව ලබාදීමට බන්ධනාගාර නීති රෙගුලාසි සැකසී ඇත.

සි’රකරුවා කාණ්ඩයන් ලෙස ගත්කල සාමාන්‍ය සිරකරු, සැහැල්ලු‍ වැඩ ඇති සිරකරු, බරපතළ වැඩ සහිත සි රකරු, රෝගී සි රකරු, විදේශීය සි රකරු, රිමාන්ඩ් සි රකරු ලෙස වෙන්කොට ඇත.
එසේ කාණ්ඩ කරන ලද සිර කරුවෝ ම ස් මාළු සහිත සහ රහිත ලෙසද කාණ්ඩ කරනු ලබයි.

සුද්දගේ කාලයේ ආහාර වට්ටෝරුවට අනුව මස්මාළු සහිත සාමාන්‍ය සිරකරුවෙකුට උදේ අාහාර ලෙස පාන් අවුන්ස හයක්, සීනි අවුන්ස 1 තේ අවුන්ස දාසයෙන් එකක් සහ සම්බෝල හැඳි 2 නිර්දේශ කර ඇත. එවැන්නෙකුගේ දිවා ආහාරය ලෙස බත් අවුන්ස අටක් , අළු කෙසෙල් මාළුවක්, වෙනත් මාළුවක් හෝ මැල්ලු‍ම් අවුන්ස එකක්, මාළු අවුන්ස දෙකක් නිර්දේශ කර ඇත.

සෑම සි රකරුවෙකුටම දිවා ආහාරය දහවල් එකොළහමාරට ලබාදෙන අතර රාත්‍රී අාහාරය ඔවුන්ට ලබාදෙනුයේ සවස දෙකයි තිහට පමණය.සාමාන්‍ය සි රකරුවෙකුට රාත්‍රී ආහාරය ලෙස බත් අවුන්ස හයක් ,මස් අවුන්ස දෙකක්, පරිප්පු අවුන්ස දෙකක් වෙනත් ව්‍යාංජන අවුන්ස තුනක් ලබාදීමට නිර්දේශිතය. සවසට තේ අවුන්ස දාසයෙන් එකක්, සීනි අවුන්සයක් ලබා දීමට නිර්දේශිතය.

කාන්තා බන්ධනාගාරයේ ආහාර ඉවීම නොකරන අතර ඔවුන්ගේ ආහාර සකසන්නේද පිරිමි සිරකරුවන් විසිනි.

මෙහි සඳහන් බ’රපතළ වැඩ සහිත සි’රකරුවන්ට ලබාදෙන ඔවුනට උරුම දඬුවමට අමතරව දඬුවම් ආහාර ක්‍රමයක්ද එකල පැවතිණි. බ’රපතළ වැඩ සහිත සිරකරුවන්ගේ උදෑසන ආහාර වේල පාන් අවුන්ස හතරක්, සීනි අවුන්ස කාලක්, තේ අවුන්ස දාසයෙන් එකක් සහ සම්බෝල හැඳි දෙකකි.දිවා ආහාරයට නිර්දේශය වන්නේ බත් අවුන්ස හයක් සහ ලු‍ණු අවුන්ස කාලකි. (එයට මාළුපිනි කිසිවක් නැත. ලු‍ණුයි බතුයි පමණය)

බ’රපතළ වැඩ සහිත සි’රකරුවෙකුට එකී ලු‍ණුයි බතුයි කෑමේ ද’ඬුවමට යටත් කිරීමට පෙර සිරකරු බන්ධනාගාර වෛද්‍යවරයෙකු වෙත යොමු කරන අතර එහිදී ලු‍ණුයි බතුයි ද’ඬුවම දරා ගැනීමට සි’රකරු ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් සිටිය යුතු යැයි වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කරයි නම් එතැන් පටන් දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම බන්ධනාගාර නිලධාරින් සිදු කරනු ලබයි. බ’රපතළ වැඩ සහිත සි’රකරුවෙකුගේ රාත්‍රී ආහාරයද ලු‍ණුයි බතුයි පමණය.

සුද්දගේ කාලයේ ඉදි වූ දුම්රිය මාර්ග සඳහා අවශ්‍ය කළුගල් කැබලි කිරීම මෙකී බ’රපතළ වැඩ සහිත සි’රකරුවන්ට එකල පැවරුණ බ රපතළ ද’ඬුවමය.මෙකී ලු‍ණුයි බතුයි ද’ඬුවම් ආහාරය ක්‍රමය එකී සි’රකරුවන්ට එකල ක්‍රියාත්මකව පැවතුණි.එමෙන්ම සැහැල්ලු‍ වැඩ සහිත සිරකරුවන්ටද සාමාන්‍ය සි’රකරුවෙකුට මෙන් දිවා ආහාරයට මාළු ලබා නොදෙන අතර රාත්‍රී ආහාර වේල සමග මාළු අවුන්ස තුනක් ලබාදෙනු ලබයි.

මෙහි තවත් විශේෂ ආහාර වේලක් ලබා දෙන තවත් සිර කාණ්ඩයක් නම් බන්ධනාගාරය තුළ ක’ලහකාරි ලෙස හැසිරුණ පැන යාමට කැරලි ගසන සිරකරුවන්ය. එකල එවැන්නෙකුට දඬුවම් ආහාර ලෙස උදෑසන ආහාරය හුලං විස්කෝතු අවුන්ස දෙකක්, සීනි අවුන්ස බාගයක් සහ තේ අවුන්ස දාසයෙන් එකක්ද, දිවා ආහාරය ලෙස හුලං විස්කෝතු අවුන්ස දෙකක්, සව්හාල් අවුන්ස දෙකක්, කිරි අවුන්ස හයක්, සීනි අවුන්ස බාගයක් ලෙසය.

සිරකරුවන්ගේ හැඟීම් දැනවීමට උරදෙන හෝමෝන පාලනය වීම සඳහා ඔවුන්ට අළු කෙසෙල් දිවා ආහාරයට ලබාදීම සතියට දින තුනකට හෝ නොවැඩි වාර ගණනක් ලබා දීමට නිර්දේශ කර ඇත. අළු කෙසෙල් නොදෙන දිනයන්හිදී ගෝවා, බණ්ඩක්කා, මුරුංගා, තක්කාලි, පතෝල, කරවිල, බීට් රූට්, ඉන්නල, බෝංචි, කිරිඅල යන එළවළු වර්ගයන්ගෙන් එකක් ලබාදිය හැක.

බන්ධනාගාර නීතිවලට අනුව විවිධ රෝගී සිරකරුවන් සඳහා වූ ආහාර වේල වරින් වර වෙනස් වන අතර එකී ආහාර වෛද්‍ය නිලධාරියා විසින් ලියවිල්ලකින් දෙනු ලැබුවද බන්ධනාගාර අධිකාරිය විසින් අනුමත කරනු ලබන උපදෙස් අනුව කළ යුතුය. බන්ධනාගාර පනතට අනුව එළවළු, පලා, අල ලෙස නිර්දේශිත වට්ටෝරුවක් ඇත. එකී වට්ටෝරුවට පිටින් කිසිදු එළවළුවක් ආහාර ලෙස සිරකරුවන්ට ලබාදීම තහනම්ය.

නිර්දේශිත එළවළු වනුයේ මුරුංගා කොළ, ගොටුකොළ, මුකුණුවැන්න, තම්පලා, නිවිති, කතුරු මුරුංගා, කංකුං, කොහිල දලු‍, සාරණ, ගෝවා, වම්බටු, බණ්ඩක්කා, මෑ කරල්, මුරුංගා, පතෝල, වට්ටක්කා, කරවිල, තක්කාලි, අළුකෙසෙල්, අර්තාපල්, බතල, ඉන්නල, වැල් අල, මඤ්ඤොක්කා, කිරි අල, රටඅල, කොස්, බීට්රූට් අල, බටර් බෝංචි, ලීක්ස් යනාදියයි.

එකී එළවළු සිරකරුවන්ට ලබාදීමේදී කාලගුණික තත්ත්වය ගැනද සලකා බැලිය යුතුය. ශීත කාලගුණික තත්ත්වයකදී පුහුල්, වට්ටක්කා වැනි එළවළු පිට පිට සිරකරුවන්ට ලබා දීම නොකරන අතර නීති රෙගුලාසිවලට අනුව නිර්දේශ මත කාලගුණයට අනුව එය සිදුවන්නකි.

විදේශීය සිරකරුවන්ටද සාමාන්‍ය සිරකරු ආහාර වේල අච්චුවේ ස්වභාවය අනුව සැකසෙන අතර වෛද්‍ය නිර්දේශයන්ට අනුව තැම්බූ එළවළු දෙනු ලබයි. වර්තමානයේ බන්ධනාගාරය වෙත ආහාර සැපයීම ටෙන්ඩර් පටිපාටියකට අනුව සිදු වන්නකි. එහිදී සැපයුම්කරුටද නීති රෙගුලාසි පැනවී ඇත. සැපයුම්කරු විසින් බන්ධනාගාරයට මාළු ලබාදීම සතියකට හතර වතාවක් පමණ සිදුකරන අතර බොහෝ විට බොකු බ ඩවැල්, වරල්, කරමල් ඉවත් කර තලපත්, කෙළවල්ලා, බලයා වැනි මාළු ලබා දිය යුතුය.

අයිස් රහිත අලු‍ත් මාළු කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් බන්ධනාගාරයට ලබා දිය යුතු අතර යම් හෙයකින් ශීත කළ මාළු ලබා දෙන්නේ නම් එහි අයිස් දියවී තිබිය යුතුය.එසේ ලබාදෙන මාළු කැබලි කිරීමේදී ඉවත් කෙරෙන බොකු බඩවැල්, වරල්, කරමල්ද නැවත කිරා මැන බලා එකී බරට සෑහෙන මාළු ප්‍රමාණයක් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ලබා දිය යුතුය.

එමෙන්ම එක් හිර ගෙයකින් තවත් හිර ගෙදරකට සිරකරුවෙක් රැගෙන යාමේ අතරමගදී දිවා ආහාර වේලාව උදාවන්නේ නම් සැපයුම්කරු විසින් පිරිමසාගත හැකි පිසූ ආහාරයක් එසේ රැගෙන යන සිරකරුට ලබාදිය යුතුය.

ගමනාන්තය සවස දක්වා දිගු වන්නේ නම් එක් සිරකරුවෙකුට පාන් අවුන්ස 10, ඉදුණු කෙසෙල් දෙකක්, මිරිස් සම්බෝලයක් වන ලෙස කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ලබා දිය යුතුය.එදිනෙදා අවශ්‍ය කරන ආහාර ආහාර ලේඛන තබන්නා විසින් බන්ධනාගාරයෙන් පිටව යෑමට පෙර ආහාර ලේඛනයන් වන 24 වැනි බන්ධනාගාර පෝරමය සහ 46 වැනි පෝර්මය පිරවිය යුතුය.

සලාක ලබාගැනීමේ කාර්යය අධිකාරිවරයාගේ අනුමැතිය යටතේ ජේලර් කෙනෙකු හෝ අදාළ නිලධාරියෙකු විසින් සිදුකරනු ලබන්නකි.සලාක කාමරය පිහිටා ඇත්තේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රධාන පිවිසුම් දොරටුවේ වම් පසට වන්නටය. එහිදී කිරුම් මැණුම් කරමින් නිකුත් කරන වියළි සලාක මුළුතැන්ගෙය වෙත රැගෙන යාම සිරකරුවන් කිහිපදෙනෙකු සිදුකරනු ලබන්නකි.

බන්ධනාගාර මුළුතැන්ගෙය පිහිටා ඇත්තේද ප්‍රධාන දොරටුවට ආසන්නවය. විශාලත්වයෙන් පර්චස් විස්සක පමණ භුමියක පැතිරගත් මුළුතැන් ගෙය සඳහා යොදවා සිටින සිරකරුවන් ප්‍රමාණය දෙසීයකට ආසන්නය. බන්ධනාගාරයේ විවිධ කාර්යයන් සඳහා යොදවා ඇති කණ්ඩායම් හඳුන්වන්නේ ‘පාටි’ යන නාමයෙනි. උදාහරණයක් ලෙස ගතහොත් වඩු කර්මාන්තයේ නියැළෙන කණ්ඩායම වඩු පාටිය ලෙසත්, වේවැල් කර්මාන්තයේ නියැළෙන කණ්ඩායම වේවැල් පාටිය ලෙසත් හඳුන්වති.

ඒ ආකාරයට මුළුතැන්ගෙයට යොමුකර ඇති කණ්ඩායම කුස්සි පාටිය ලෙස හඳුන්වන අතර එකී සිරකරුවන්ට පැවරුණ රාජකාරි ඇත.සිර කුස්සියේ ළිප් නැත. ඒ වෙනුවට ඇත්තේ බොයිලේරු වාෂ්පයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ස්ටීමර් පමණි. කුස්සියේ එක් පසෙක කුඩා කුටියක ක්‍රියාත්මක වන බොයිලේරුවලින් නිකුත්වන වාෂ්ප ගැල්වනයිස් නළ මාර්ග ඔස්සේ කල්දේරම් වෙත බලය සපයයි.

දිනකට දැවි තෙල් ලීටර් හාරදහසක් පමණ බොයිලේරුවට යෙදිය යුතුය. එක වර කිලෝ පනහක් පිසගත හැකි කල්දේරම් අටකින් සමන්විත ස්ටීමර් පද්ධතියේ දිනකට පිසෙන හාල් ප්‍රමාණය කිලෝ දාහකට ආසන්නය. දිනපතා සිරකරුවන් බන්ධනාගාර ගතවීම්, නිදහස ලැබීම් යන ක්‍රියාවලිය හේතුවෙන් නිශ්චිත සහල් කිලෝ ප්‍රමාණයක් දිනපතා ගණනය කර ගැනීම දුෂ්කර ය.

සියලු‍ම ආහාර ස්ටීම් කල්දේරම්වල පිස ගැනීම සිදු කරන අතර එකී කල්දේරම් සුද්ද පවිත්‍ර කරනුයේද කල්දේරම් නළ මාර්ගයට සවි කොට තිබියදීමය.

කුස්සි පාටියේ එක් එක් කණ්ඩායම් එළවඞ් කැපීම, එළවළු සේදීම, තුනපහ සෑදීමට, බත් ඉවීමට, මාළු කැපීම යනාදී වශයෙන් වැඩෙහි යොදවා ඇත. තෙල් ආහාරයන්ට මිශ්‍ර කිරීම සිදු කළද බැඳුම් සැකසීම කුස්යේ සිදුවන්නේ නැත.උදාහරණයක් ලෙස කරවල බැදුමක් වැනි ආහාර එහි පිසින්නේ නැත. එළවළු කැපීමට භාවිත කෙරෙන පිහියාවලට පිහි තුඩක් නැත. එම පිහිවලින් කිසිවෙකුට බර යොදා ප’හරදී මා’රාන්තික තු’වාළ සිදුකිරීමට නොහැක.

එම පි හියා පිහි කෑලි ලෙස හැඳින්වූවාටද වරදක් නැත. බන්ධනාගාර නිලධාරින් පවසන ආකාරයට එම පිහි තල කිසිවෙකුට මා’රාන්තික තු’වාල සිදු කළ නොහැකි වන ලෙස අ’වදානම අඩු ලෙස එය නිමවා ඇත. බර යොදා කැපිය හැකි ම’න්නා පිහියක් මාළු සහ මස් කැපීම් සඳහා පමණක් යොදවා ඇත.

කුස්සියට වුවමනා තුනපහ සැකසීමද කුස්සියේම වෙන්කොට ඇති කුඩා කුටියක සිදු කරයි. කුඩා තුනපහ බෝතල් එහි නැත. ලිටර් 20 කෑන් කට කපා සැකසු තුනබහ බහාලු‍ම් දැකිය හැක.කුස්සි පාටියේ වැඩ අධීක්ෂණය සඳහා යොදවා ඇති නිලධාරීන්ට අමතරව එහි පාලන කටයුතු කරන සිරකරුවන්ද නම් කොට ඇත.

ඉවුම් පිහුම් පිළිබඳව යම් දැනුමකින් යුතු ආහාර ඉවීමේ කාර්යයේදී ප්‍රධාන කෝකියා ලෙස කටයුතු කරන ඔහු දිගුකාලීනව අච්චු ලැබූ සිරකරුවන්ගෙන් කෙනෙකි.බන්ධනාගාර කාන්තා සිර මැදිරියේ මුළුතැන්ගෙයක් හෝ ආහාර පිසීමක් සිදු වන්නේ නැත. ඔවුනට ආහාර සැපයෙන්නේද පිරිමි සිරකරුවන් විසින් පිසින ආහාරයෙනි.

ආහාර පිසීමෙන් අනතුරුව බුද්ධ පූජාවට ආහාර වෙන් කිරීම දින චරියාවේ කොටසකි.පිසින ලද ආහාරයන්හි සාම්පල් ආහාර ප්‍රධාන ජේලර්වරයාට හෝ බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයෙකුට යොමුකර ආහාරවල ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂාව ගැන තහවුරු කරගත යුතුය.එහිදී එම නිලධාරිවරයා එකී ආහාර සාම්පල් ආහාරයට ගනිමින් පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුතුය.

ඉන්පසු එළඹෙනුයේ ආහාර බෙදාදෙන අවස්ථාවය. බන්ධනාගාරයේ සිර මැදිරි හඳුන්වන්නේ වාට්ටු ලෙසය. එකී වාට්ටුවල සිර කණ්ඩායම් තම වාට්ටුවට අවශ්‍ය ආහාර ගෙනයාම සිදු කරයි. එසේ ගෙන යන ආහාර රැඳවියන් අතරේ බෙදාදෙන්නේද සිරකරුවෙකු විසිනි.

සුද්දගේ කාලේ හිරබත් සංග්‍රහය ඒ ආකාරයෙන් වනවිට අතීතයත් වර්තමානයත් ගත්කල එදා මෙන් අදත් ඒ ආකාරයෙන්ම පවතින්නේ කුමන ආහාර ලයිස්තුවද? අද භාවිතයේ නැති ඉවත් වූ ආහාර වට්ටෝරුව කුමක්ද? අප විමසා සිටියා බන්ධනාගාර බන්ධනාගාර පරිපාලන හා පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් චන්දන ඒකනායක මහතාගෙන්.

ඇත්තටම ඒ ඉහත කී ආහාර රටාව ගත්තහම බන්ධනාගාරය තුළ පැවති අවුන්ස මිනුම් ක්‍රම ග්රෑම්, ලීටර් ලෙසට පරිවර්තනය වෙමින් ඒ නීති රෙගුලාසිවලටම අනුව ඒ අාකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.නමුත් අර ලු‍ණුයි බතුයි, හුලන් විස්කෝතු වගේ ද’ඬුවම් ආහාර ක්‍රමය මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක වන්නේ නෑ. ඒ වෙනුවට සිර ද’ඬුවම් කාලය යම් වැඩි කිරීමක් සිදු කරනව. සුදු ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ කාලයේ වගේ නොවේ මානව හිමිකම් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් වර්තමානයේ යොමුව තිබෙනවා.ඒ අනුව අප මේ වනවිට ක්‍රියාවට නංවන්නේ සිරකරුවන්ට සැලකීම පිළිබඳව 2015 වසරේ ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මැන්ඩෙලා රීතියයි

බොහොමයක් රටවල මෙන්න මේ (Nelson Mandela Rules) වලට අනුව කටයුතු කරනවා ඒ අනුව ද’ඬුවම් ආහාර ක්‍රමය කිසිසේත්ම ක්‍රියාත්මක නෑ. මෙම සිරකරුවන් ගතින් අපි සිරගත කර සිර ඇඳුමක් අන්දලා දඬුවම් දීලනේ තියෙන්නෙ. ඉතින් ඔවුන්ගෙ සෞඛ්‍ය හොඳින් පවත්වගෙන යන්න නම් ඔවුන්ට හොඳ ආහාර වේලක් ලබාදිය යුතුයි.

ඔවුන් බන්ධනාගාරය ඇතුළේ සිදුකරන වැරදි සම්බන්ධයෙන් වුවත් අප දඬුවම් ආහාරයට යටත් කරන්නේ නෑ. ඒ වෙනුවට කරන්නෙ ද’ඬුවම් කාලය වැඩි කරන එකයි. බන්ධනාගාර නීතියට අනුව අනෙකුත් ආහාර සියල්ල ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ වගේම ඉරිදට අප කහබත්, පරිප්පු, බටු ව්‍යාංජනයක්, චිකන් කරියක්, පපඩම් ලෙස විශේෂිත කෑම වේලක් ලබාදෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂ අවස්ථාවන්හීදී කිරිබත්, කට්ට සම්බල් එක්ක කෙසෙල් ඔවුන්ට ලබා දෙනවා.

බන්ධනාගාරයේ වෛද්‍ය නිර්දේශයන්ට අනුව යම් රෝගී තත්ත්වයකින් පෙළෙන අයෙක් වේ නම් ඔහුගේ රෝගී තත්ත්වයෙන් මිදීම සළස්වන සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආහාර වේලක් ලබා දෙනවා.උදාහරණයන් ලෙස තැම්බූ එළවළු, රතුහාලේ බත්, හයිප්‍ර්‍රෝටීන් අවශ්‍ය අයට එම අවශ්‍යතාවට සරිලන ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාර මෙහි සැපයෙනවා.
බොහොමයත් වෙලාවට ‘සිරකරුවෝද මනුෂ්‍යයෝය’ යන මානුෂීය හැඟීමෙන් යුතුව අප මෙහි කටයුතු කරනවා.

ඒ වගේම සිංහල අවුරුදු, ජනේරු, හජ්ජි, තෛපොංගල්, නත්තල් වැනි අවුරුදු දිනයන්හිදී සිරකරුවන්ගේ නිවෙස්වලින් ආහාර ගෙන්වා ගැනීමට අවස්ථාව සලසාදෙනවා වගේම එදිනට අපගේ මුළුතැන්ගෙයිත් අප වෙනසක් කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ජීවිත දෝලනය වන අ’පරාධ සහ ජා’වාරම් චක්‍රයෙන් මුදවා ගැන්මට අවශ්‍ය පසුබිම සකසන්නට නම් දඬුවම වගේම ඔවුනගේ කඩා වැටුණු ජීවිත නගාසිටුවීම අවශ්‍යයි.

ඒ වෙනුවෙන් අප විශාල වැඩ කොටසක් කරගෙන යනවා. දැනුමෙන්, නිපුණත්වයෙන්, අධ්‍යාත්මයෙන්, සමාජීය වශයෙන් මේ සෑම පැත්තකින්ම නඟා සිටුවන්න නම් ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය පවත්වා​ගෙන යෑමට හොඳ ආහාර වේලක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඔහු පැවසීය.මොකක්ද මේ සුද්දගේ ක්‍රමයෙන් මදක් බැහැර වෙන්න හේතු වුණ නෙල්සල් මැන්ඩෙලා රීතිය? ඉරිදා ලංකාදීප අප සොයා බැලු‍ව ඔබගේ දැන ගැනීම වෙනුවෙන්.

සිරකරුවන්ට සැලකීම සඳහා සම්මත අවම රීති ප්‍රථම වරට 1957 දී සම්මත කරන ලද අතර, 2015 දී නෙල්සන් මැන්ඩෙලා රීති ලෙස සංශෝධනය කර සම්මත කරන ලදී. ගෝලීය වශයෙන් සිරකරුවන්ට සැලකීම සඳහා රීති ප්‍රධාන ප්‍රමිතියක් වන අතර පුළුල් ලෙස භාවිත කරන ලද නමුත් 1957 සිට මානව හිමිකම් හා අ’?පරාධ යුක්තියේ විශාල වර්ධනයන් සිදුවී ඇති බව පිළිගැනීමත් සමඟ 2010 දී සංශෝධන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන ලදී.

සංශෝධිත සම්මත අවම රීති 2015 දෙසැම්බර් 17 දින එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් ඒකමතිකව සම්මත කරන ලදී. එකී සංශෝධිත රීති දැන් නෙල්සන් මැන්ඩෙලා රීති ලෙස හැඳින්වේ.   සම්මත අවම රීති බොහෝ විට රාජ්‍යයන් විසින් සලකනු ලබන්නේ රැඳවුම් භාරයේ ප්‍රතිකාරවලට අදාළ ප්‍රමිති ප්‍රභවය වන අතර පමණක් නොව සිරකරුවන්ට සැලකීම තක්සේරු කිරීමේදී අධීක්ෂණ හා පරීක්ෂණ යාන්ත්‍රණයන් විසින් භාවිත කරනු ලබන ප්‍රධාන රාමුව  සංශෝධනය කර ඇති සම්මත අවම නීතිරීති අට නම්: සිරකරුවන් – මිනිසුන් ලෙස ආවේණික ගෞරවයට ගරු කිරීම, වෛද්‍ය හා සෞඛ්‍ය සේවා ලබාදීම, විනය ක්‍රියාමාර්ග සහ සම්බාධක, අත්අඩංගුවේ සිටිදී ම’රණ හා ව’ධ හිං සා පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම, නී තිමය නියෝජනයට ප්‍රවේශය, පැමිණිලි සහ පරීක්ෂණ කිරීම, පාරිභාෂිතය සහ කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව ලබාදීම.

ගෝලීය මානව හිමිකම් සමානාත්මතාවය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වූ අ’රගලය අතරතුර වසර 27 ක සිර ද’ඬුවමක් විඳි දකුණු අප්‍රිකාවේ අභාවප්‍රාප්ත ජනාධිපති නෙල්සන් රෝලිහ්ලා මැන්ඩෙලා මහතාගේ උරුමයට ගෞරව දැක්වීම සඳහා සංශෝධිත නීති නෙල්සන් මැන්ඩෙලා රීති ලෙස හැඳින්වීය. සිරකරුවන්ගේ මුළුතැන්ගෙය සහ එහි ඉදෙන හිර බත පිළිබද අතීත සහ වර්තමාන පසුබිම ඒ ආකාරයෙන් වනවිට ම’රණිය ද’ණ්ඩනයට නියම වූ සිරකරුවෙකුගේ ආහාර සඳහාත් නීති රෙගුලාසි තිබෙනවාද?

ඇත්තෙන්ම දැන් අපේ රටේ ම’රණීය ද’ණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැත. නමුත් එවැනි සිරකරුවන් සඳහාත් නීති රෙගුලාසි ඇත. ම’රණීය දණ්ඩනයට නියම කළ සිරකරුවෙකුට ලබාදෙන්නේද සාමාන්‍ය ආහාර වේලකි. නමුත් එම ආහාර වෙනස් කළ යුතු බවට වෛද්‍ය නිර්දේශයක් පවතින්නේ නම් වෛද්‍යවරයා විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන අාහාරයක් අධිකාරිවරයාගේ අනුමැතිය මත ලබාගන්න ඒ සිරකරුට හැකියාව ඇත.

ම’රණීය දණ්ඩනයට නියම වූ සිරකරුවෙකුට ඔහුගේ ආගමට අනුව නොගන්නා ආහාරයක් තිබේ නම් එවැනි දේ ඔහුට නොදිය යුතුයි. ඒ වෙනුවට ඔහුට වෙනත් ආහාරයක් නිර්දේශ කරන්නට වෛද්‍යවරයාට හැකියාව ඇත.

එවැනි අයෙකුට ම’රණීය දණ්ඩනය ස්ථිර කිරීමෙන් පසු ඔහු ඉල්ලා සිටින්නේ නම් බුලත් විටි තුනක් (බුලත්, පුවක්, හුණු, දුම්කොළ) වලින් යුක්ත, හෝ සිගරට් තුනක් හෝ සුරුට්ටු තුනක් හෝ තුන්වරක් පයිප්පය පුරවා ගන්න අවශ්‍ය දුම්කොළ ලබාදිය යුතුයි.උදේ ආහාරයට ආප්ප අවුන්ස තුනක්, ඉදුණු කෙසෙල්ගෙඩි දෙකක්, තේ අවුන්ස දාසයෙන් පංගුවක්, සීනි අවුන්ස බාගයක් ලබාදිය යුතුයි.

මෙවැනි සිරකරුවෙකුගේ මේ මොන ආහාරය නීති රෙගුලාසිවල මොනවා තිබුණත් වෛද්‍ය නිර්දේශය අනුව අධිකාරිවරයාගේ අනුමැතියෙන් වෙනස් කළ හැකිය.

1976 න් පසුව එ’ල්ලා මැ’රීම සිදු වී නැත. ඒ නිසා මේ සුරුට්ටු සිගරට් වැනි දේවල් හෝ ඒ හා බැඳුණු ආහාර රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැත. ඔවුන්ටත් සාමාන්‍යයෙන් සිරකරුවෙකුට ලබාදෙන ආහාර වේලක් ලබාදෙන අතර නෙල්සන් මැන්ඩෙලා රීතියට අනුව යමින් එහි කටයුතු සිදු වන්නේය. හිර බත අම්මාගේ දෑතින් සැකසෙන බත තරම් සෙනෙහෙවත් නැත…. බිරිඳගේ දෑතින් පිසෙන බත තරම් උණුසුම් නැත….. කුඩුව නිමව ඇත්තේ රනින් වුවත් සිටින්නේ සිරවී නම් විළඳ මී පැණිද රසක් නැත.

රේඛා තරංගනී ෆොන්සේකා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here