බුදු කුටියක් පිටුපස පෝය දින සූ’දු ක්‍රීඩාකළ කතුන් 5කට ඇප

0

පෝය දින (22 වැනිදා) රාත්‍රී සූ’දු ක්‍රීඩාවේ යෙදුණු කාන්තාවන් 5 දෙනකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට එගොඩඋයන පොලිසියට හැකි වී ඇත.

අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් මොරටුව, එගොඩඋයන, ජයගත්පුර ජාතික නිවාස සංකීර්ණය අසල බුදු කුටියක් පිටුපස සූ’දු ක්‍රීඩාවේ නියැළී සිට තිබේ.

පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියන් දෙදෙනකු සමග තවත් නිලධාරින් පිිරිසක් මොවුන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් වයස අවුරුදු 35-45 අතර අයය. අත්අඩංගුවට පත්වන අවස්ථාවේ ඔවුන් මුහුණු ආවරණ පැලඳ සිට නැත.

නිරෝධායන නීති උ’ල්ලං ඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම කාන්තාවන් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන තුරු පොලිස් ඇප මත නිදහස් කර තිබේ.

(දර්ශාන් කානිල් – මොරටුව – අරුණ පුවත්පත)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here