මංගල සමරවීර මහතා අ’භාවප්‍රාප්ත වෙයි.

0

කොවිඩ් ආසාධිතව සිටි හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අ’භාවප්‍රාප්ත වී ඇත.

අද දින කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍ර තිකාර ලබමින් සිටියදී මෙලෙස අ’භාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.මි ය යනවිට ඔහු 65 වන වියේ පසුවූවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here