අ’සරණ පවුල්වලට රුපියල් කෝටි දෙකහමාරක් බෙදාදුන් හිතහොඳ මිනිසෙක් (VIDEO)

0

කැලණිය ප්‍රදේශයේ සී. මංජුල පෙරේරා නම් ව්‍යාපාරිකයෙකු රුපියල් කෝටි දෙකහමාරක් නිරෝධායන ඇ’ඳිරිනී තිය හේතුවෙන් අ’සරණ වී සිටින පවුල් වෙත බෙදාදීමට කටයුතු කර තිබුණි.

එම බෙදාදීම සිදුකර තිබුණේ රුපියල් 1,000 බැගින්ය.ඒ හුනුපිටිය නාහේන ප්‍රදේශයේදීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here