උපන් ලප ඔබට බලපාන්නේ කෙසේද?

0

උපන් ලප අනුව පලාපල කථනය කළ හැකිය. මෙලොව උපදින සත්වයින්ගේ කර්මානුරූපව පිහිටන මෙකී කැලැල් අනුව පැරැන්නන් පලාපල ප්‍රකාශකර ඇත. උපන් ලපයක් හැටියට මෙහිදී ගණන් ගනු ලබන්නේ තල, මුං, උඳු, මෑ ඇට ප්‍රමාණයේ ශරීර ලප ය. පුරුෂයාගේ දකුණුපස ද ස්ත්‍රියගේ වම්පස ද ශරීර කලාප ශූභ පල ගෙන දේ. අනෙක් පස අසුබයි.

හිස උපන් ලපය සමාජයේ ප්‍රසිද්ධිය ලබාදේ. එසේම අනුන්ගේ සිත් දිනා ගනී. නළල මැද උපන් ලපය පැවිද්දට සුබ වේ. ගිහිගෙය හැර පැවිදිව ලෝක පූජිත වේ.

ඇහිබැම යම් ලපයක් වේ නම් එය උඩඟු බවේ ලක්ෂණයකි. හි’තුවක්කාර දීගයක් කර ගනී. කනේ ලපය ඉගෙනීමේ දක්ෂ නොවේ. නෑයන් සතුරු වේ. ධන ලාභ ද නිරෝගී බව හා දීර්ඝායුෂ ලැබේ.

ඇස වට හා කබවල ලපය අයහපත්ය. දිළිඳු වේ. අපල උපද්‍රා ඇති කෙරේ.යමෙකුගේ නහය මත ලපයක් ඇත්නම් ඔහු විනෝදකාමියකු වේ. තරමක ධනවතෙක්ද වේ. හො’ර බො’රු නැති අවංක මිනිසෙකි.

ස්ත්‍රියගේ උඩු තොල ලපය විවාහය ක’ඩාකප්පල් කරයි. පුරුෂයාගේ යටි තොල ලපය කඩිසර ගති පැවතුම් ඇති කරයි. නිකට ලපය සුබ නොවේ. බෙල්ලේ ලපය ස’ල්ලාලකම් ප්‍රකාශ කරයි. උරහිස යහපත් ගති ද ධන ද ලබා දෙයි.

පපුවේ තල ඇටයක් පමණ ලපයක් ඇත්නම් ඉක්මන් කෝ’පය ඇත. තන ප්‍රදේශය ලපය ඇති ස්ත්‍රිය ස්වාමියාට හිං’සා කරයි. උදර ලපය ධන සෙවීමට උත්සාහ කරයි. පිට කොන්ද රෝගී වේ. අල්ලේ ද ලප සුභ නැත. පයේ ලප සමේ රෝග ඇති කරයි.

දෛවඥ දර්ශනපති – කෝරළේගෙදර ආරියරත්න

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here