හො’ර දැව ඇද්දාට අමතක නොවන දඬුවමක්

0

බලපත්‍ර නොමැති දැව ප්‍රවාහනය කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු කළ දැව ජා’වාරම් කරුවකුට රුපියල් 60,000/= දඩයක් නියම කළ කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් බන්ධුල ගුණරත්න මහතා නීතිවිරෝධී අයුරින් ප්‍රවාහනය කළ රුපියල් ලක්ෂ 5 කට ආසන්න තේක්ක දැව තොගය මෙන්ම එම දැව ප්‍රවාහනය කිරීමට යොදාගත් රුපියල් ලක්ෂ 50ක පමණ වටිනා ලොරි රථයද රාජසන්තක කිරීමට නියම කළේය.

විත්තිකරුට එරෙහි චෝ’දනා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් විසින් කිසිදු සැ’කයකින් තොරව ඔප්පු කොට ඇතැයි දීර්ඝ නඩු විභාගයකින් අනතුරුව තීරණය කරමින් විත්තිකරු චෝ’දනාවන්ට වරදකරු කළ මහේස්ත්‍රාත්වරයා දැව ජා’වාරම්කරුට අදාළ දඬුවම් නියම කළේය.

රථයේ හිමිකරු වන විත්තිකරු විසින්ම නීති වි රෝධී දැව ප්‍රවාහනය කොට ඇති බව පැමිණිල්ල විසින් සාධාරණ සැ කයකින් තොරව ඔප්පු කොට ඇති හෙයින් ලොරි රථය සම්බන්ධයෙන් විමසීමක් කිරීමට අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව තීන්දු කළ මහෙස්ත්‍රාත්වරයා නීතිවි රෝධී දැව ප්‍රවාහනයට යොදාගත්  ලොරි රථයද රාජසන්තක කළේය.

චෝ නාවට වරදකරු වීම නිසා මෙලෙස ද ඬුවම් නියම වූයේ මාස්පොත වැවහේන පාරේ පදිංචි ඩී.බී. හේමපාල නැමැත්තාටය.

වාරියපොල කුරුණෑගල මාර්ගයේ මාස්පොත ප්‍රදේශයේදී වලංගු බලපත්‍රයක් නොමැතිව රුපියල් 4,58,228/- ක් වටිනා තේක්ක ඉරු දැව තොගයක් ලොරි රථයෙන් ප්‍රවාහනය කළ බවට විත්තිකරුට එරෙහිව කුරුණෑගල අඩවි වන නිලධාරිවරයා විසින් නඩු පවරා තිබිණි.

මනෝප්‍රිය ගුණසේකර

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here