හිත්පිත් නැති දරුවන් විසින් ඇඳිරිනීති සමයේ පාරට විසි කළ මව් සෙනෙහස (VIDEO)

0

මව් සෙනෙහසටත්, පිය සෙනෙහසටත් වඩා දරුවෙකුට වටිනා වෙනත් සම්පතක් නැහැ. නමුත් දිවයිනටම පනවා ඇති නිරෝධායන ඇ’ඳිරිනීති කාලසීමාවේදී බස් නැවතුමක සිටින අසරණ මවක් පිළිබඳ පුවතක් අපට වාර්තා වුණේ පන්නිපිටිය දෙපානම ප්‍රදේශයෙන්.

හිසට සෙවනක් නොමැතිව පන්නිපිටිය, දෙපානම ප්‍රදේශයේ බස්නැවතුම්පොළක සිටින මවක් පිළිබඳ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ සිටින ජනතාවගේ නිරීක්ෂණයට ලක්ව තිබෙනවා.

ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ රට තුළ පවතින ඇ’ඳිරිනීති කාලසීමාවේදීත් මෙම වයෝවෘද මව මෙම ස්ථානයේ කිසිවෙකුගේ හව්හරණක් නොමැතිව රැඳී සිටින බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here