විකුණගන්න බැරුව ලංකා ඇපල් ග’වයින්ට දෙයි.

0

ශ්‍රී ලංකා ඇපල් යන නමින් දෙස් විදෙස් හි ප්‍රසිද්ධයට පත්ව ඇති රාගල පෙයාර්ස් අස්වනු නිසි මිලකට විකුණා ගත නොහැකිවීම හේතුවෙන් තම අස්වනු මේ දිනවල ගවයින්ට කැමට ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇතැයි රාගල පෙයාර්ස් ගොවියෝ පවසති.

රට අ’ගුළු දමා ඇති තත්වය මත නුවරඑළියට සංචාරකයන් නොපැමිණීමත් මෙන්ම අස්වනු කොළඹ හා අනෙකුත් නගරවලට ප්‍රවාහනය කිර්මට ඇති අ’පහසුතාවයත් එමෙන්ම එම ප්‍රදේශවල අළෙවිකරුවන්ට ඒවා විකුණා ගැනීමට නොහැකිවීම මත රාගල පෙයාස් වගාව ගහයට වැ ටී කු’ණු වී යන බවද රාගල පෙයාස් ගොවීයෝ සඳහන් කරති.

නිවැරැදි වෙළඳ පොලක් ලබාදී රාගල පෙයාර්ස් ගොවීන් රැක ගැනීමේ වැඩසටහනක් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස රජයේ වගකිවයුතු අංශවලින් එම ගොවියෝ වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටිති.

( ශාන් හුලංනුගේ – අද )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here