ව්‍යාපාරිකයාගේ නිවස කො’ල්ලකෑම වැළැක් වූ සුනඛයාට පාදයක් අහිමිවෙයි.

0

ව්‍යාපාරිකයකුගේ නිවසක් කො’ල්ලකෑම සඳහා පැමිණි සො’ර කණ්ඩායමකට එම නිවසේ සුනඛයාගෙන් බා ධා එ’ල්ලවීම නිසා ඔවුන් සුනඛයාගේ පාදයක් ක පා ප’ළාගිය පුවතක් අලූත්ගම ප‍්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි.

පසුගියදා රාත‍්‍රියේ නිවසේ පිටුපස තාප්පයෙන් ගෙමිදුලට පිවිසි කො’ල්ලකරුවන් නිවසට ඇතුළුවීමට උත්සාහ කළද අදාළ නිවසේ සුනඛයා ඊට දිගින් දිගටම බා ධා කර ඇති බව නිවෙස් හිමියා පැවසුවේය.

මිනිත්තු කිහිපයක් ගතවුවද සුනඛයාගේ බා’ධාකිරීම් මධ්‍යයේ නිවසට ඇතුළුවීමට නොහැකි වූ කො’ල්ලකරුවන් අවසානයේ කො’ල්ලකෑමේ අදහස අත්හැර ප’ළායෑමට කටයුතු කර ඇත්තේ එම සුනඛයාගේ පාදයක්ද ක පා දමමිනි.

උදෑසන අවදිවූ නිවැසියන් කැ’පුම් තු’වාල සහිතව ව’හනය වූ රු’ධිරය මත වැ ටී සිටින තම සුරතල් සුනඛයා දැක වහා වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර ලබාදීමට කටයුතු කර තිබේ.එහිදී සුනඛයා සැ’ත්කමකට ලක්කර ඇති අතර මෙය කි’ණිස්සක් වැනි තියුණු ආ’යුධ යකින් සිදුකළ ප’හරදීමක් බව වෛද්‍ය නිගමනය වී තිබේ.

බේරුවල – චමින්ද ප‍්‍රසාද් (දිවයින)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here