අපිට බැරිවුණ දේ බංග්ලාදේශය කරයි.

0

ජපානයේ ජයිකා ආයතනයෙ අරමුදල් යටතේ බංග්ලාදේශයේ ඉදිකළ විදුලි දුම්රිය ව්යාපෘතියේ පළමු පරීක්ෂණ ධාවනය සාර්ථකව සිදුකර ඇති බව ජාත්යන්තර මාධ්ය වාර්තා කරයි.

බංග්ලාදේශයේ ඩකා අගනුවර කිලෝ මීටර් 20.1ක දුරක මෙසේ සාර්ථකව විදුලි දුම්රිය ධාවනය කර තිබේ.මෙම දුම්රිය ලබන වසරේදී ජනතා වෙත විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබේ.

විදුලි දුම්රිය ව්යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් 2017 වසරේදී චීනයේ රාජ්ය හිමිකාරිත්ව සමාගමක් වන සිනෝහයිඩ්රෝ සමාගමට හා ඉතාලි – තායි සංවර්ධන සමාගමට (තායි ඉදිකිරීම් සමාගම) පිරිනැමීය.

ව්යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත්කිරීමෙන් පසුව වායු සමනය කළ දුම්රිය මැදිරි හයකින් සමන්විත විදුලි දුම්රියක් සෑම විනාඩි 4කටම වරක් ධාවනය කරවීමට සැලසුම් කර ඇති අතර වඩා කාර්ය බහුල නගරයක් වන ඩකාහි පැයක් තුළ මගීන් 60000කට පමණ ඒ හරහා සේවය ලබාදීමට අපේක්ෂා කරයි.

May be an image of train

May be an image of train and outdoors

May be an image of outdoors

May be an image of sky and street

May be an image of train and outdoors

May be an image of train and sky

May be an image of train and outdoors

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here