හොද තීරණයක්..කහ කුඩු 100 ක් රු. 200ට අල්ලපු තොග ඔක්කොම සතොසට.

0

රේගුව පසුගිය කාලයේ අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ කහ තොග සතොස මගින් අලෙවි කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

දේශීය කහ අස්වනු දෙසැම්බර් මාසයේදී ලැබීමට නියමිත අතර කහ මිල ඉහළ යෑම පාලනය කිරීම සඳහා රේගුව භාරයේ පවතින කහ තොග සතොස මගින් පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කිරීමට තීරණය කර ඇත.

කහ ග්‍රෑම් 100 ක් රුපියල් 200 ක් වැනි මිලකට කුළු බඩු මණ්ඩලයද මැදිහත්ව අලෙවි කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ. ඉදිරි සතියේ සිට එම කහ තොග සතොස මගින් මෙසේ පාරිභෝගික ජනතාවට ලබා දීමට නියමිතය.

රේගුව භාරයේ පවතින කහ තොග පරීක්ෂා කර බලා පරිභෝජනයට සුදුසු තත්ත්වයේ ඒවා පමණක් සතොසට නිකුත් කෙරේ. කහ කුඩු ග්‍රෑම් 100 ක් තවමත් වෙළෙඳපොළේ අලෙවි කෙරෙන්නේ රුපියල් 600 ක් වැනි මිලකටය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here