අ’නියම් පෙම හින්දා පොලිස් නිලධාරියෙක්ව ගස් බැද ගු’ටි පුජාවක්!

0

හලාවත කොට්ඨාස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ලලිත් රෝහණ ගමගේ මහතා වෙත ලැබී තිබු පැමිණිල්ලක් අනුව හලාවත කොට්ඨාස අ’පරාධ වි’මර්ශන ඒකකයට අනුයුක්තව සේවය කරමින් සිටි උප පොලිස් පරික්ෂකවරයෙකුගේ අ’නිසි හැසිරිමේ ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයාගේ නියමයෙන් හලාවත සහකාර පොලිස් අධිකාරි වරයා විසින් සිදු කර ඇත.

පරික්ෂණයට අනුව එම නිලධාරීයාගේ වැඩ ත’හනම් කළ බව හලාවත ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයා කීය.

වැඩ ත’හනම් කර ඇති උප පොලිස් පරික්ෂකවරයා හලාවත අඹකදවිල ධීවර ගම්මානයේ පදිංචි බහු දින ධීවර යාත්‍රාවක සේව කරණු ලබන ධීවරයෙකුගේ තරුණ බිරිදක සමග අ’නියම් ඇසුරක් පවත්වා ගෙන ගොස් ඇත.

පසුගිය දිනෙක රාත්‍රි කාලයේ දි මෙම උප පොලිස් පරික්ෂකවරයා ධීවරයා රස්සාවට ගොස් සිටිය දි ඔහුගේ බිරිද හමුවිමට ගොස් ඇති බවත් දෙදෙනා එහිදි අ’නග රැගුම් රගමින් සිටිය දි ගම්වාසින් එම නිලධාරියා අල්ලා ගස් බැ’ද ප’හරදි පසුව හලාවත පොලිස් ස්ථානය අසලට ගෙනැවිත් දමා ගොස් ඇති බවට ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයා වෙතට පැමිණිල්ලක් ලැබි තිබු පැමිණිල්ලක් අනුව පරික්ෂණ පවත්වා ඇති බවත් කියයි.

වැඩ ත’හනමට ලක්ව ඇති උප පොලිස් පරික්ෂකවරයා විවාහකයෙකු බවත් හෙළි විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here