තව දුරටත් මෙම කමිටුවේ සිටීමෙන් ඵලක් නෑ…ඉල්ලා අස්වූ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා කියයි.

0

නි’ර්වි න්දන විශේෂඥ වෛද්‍ය අශෝක ගුණරත්න මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කොවිඩ් ම’ර්දන තාක්ෂණික කමිටු සාමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

මේ පිළිබඳව කළ විමසීමකදී විශේෂඥ වෛද්‍ය අශෝක ගුණරත්න මහතා සඳහන් කළේ තවදුරටත් මෙම කමිටුවේ රැඳී සිටීමෙන් ප ලක් නොමැති බවයි.

ඔහු පවසා සිටියේ ” තවදුරටත් මම එකේ ඉඳීමේ වැඩක් නැහැ කියල හිතිච්ච හින්දා ” ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව.

මීට දින කිහිපයකට පෙර මෙම කමිටුවේ සාමාජිකත්වය විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම මහතා ද ඉල්ලා අස්විය.ඉන් පෙර මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ මහත්මියද මෙම කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here