දුරකථන,විදුලි උපකරණ,රෙදිපිළි,චොකලට්,ටයර් ඇතුළු භාණ්ඩ 623 ක් ආනයනය සඳහා ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීම අ’ත්හිටුවයි!

0

ණය පදනම මත භාණ්ඩ 623 ක් ආනයනය කිරීම අත්හිටුවමින් මහ බැංකුව නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. අදාල භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අ’ත්හිටුවන ලෙසයි සියලු වාණිජ්‍ය බැංකු වෙත නියෝග කර තිබෙන්නේ.

අංක 58 දරන මුදල් පනතේ 103 වගන්තිය යටතේ මෙම නි’යෝගය නිකුත් කර ඇත.

මෙම නි’යෝගයට අනුව චොකලට් වර්ග, ලිප්ස්ටික් ඇතුලු රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන, ස්පැගටීස්, ඕට්ස් වැනි ආහාරමය නිෂ්පාදන, වයින් වර්ග, දුම්කොල නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීම සඳහා මින් ඉදිරියට ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීම අ’ත්හිටුවා තිබේ.

මීට අමතරව යෝගට් බටර් වැනි කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, ශීතකළ මුහුදු මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන, ටයර් සහ ටියුබ් වර්ග ආනයනය සඳහාද ණයවර ලිපි නිකුත් කිරිම අ’ත්හිටුවා ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here