සො’රකමේ ආ දෙදෙනෙක් දෙහිවලදී යකඩ වැටක බ’ඳී

0

දෙහිවල ප්‍රදේශයේ හාඩ්වෙයාර් ආයතනයකට පැන සො’රකම් කිරීමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයන් දෙදෙනකු එම ව්‍යාපාරික ආයතනයේ හිමිකරු ඇතුළු සේවකයන් පිරිසක් විසින් අල්ලාගෙන යකඩ වැටක බැ’ඳ දමනු ලැබීය.

‘‘දෙහිවල හො’රු’’ යනුවෙන් බෝඩ් පුවරු කරේ එල්ලා මොවුන්ව යකඩ වැටක ගැට ග’සා කිසිවක් හො’රකම් කර නොමැති වීම මත මු දා හැර තිබේ.

විවිධ දේවල්වලට ඇබ්බැහි වූ මෙම සැ’කකරුවන් දෙදෙනා වෙනත් හො’රකම් කිහිපයකටම සම්බන්ධ පුද්ගලයන් දෙදෙනකු වශයෙන් හඳුනාගෙන පොලිසිය විසින් සොයමින් සිටි දෙදෙනෙක්ය.

කෙසේ වෙතත් දෙහිවල පොලිස් නිලධාරීන් ඊයේ සවස ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබිණ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here