බී’මත් ඇමති සමග වැලිකඩ එ’ල්ලුම් ගස බැලුවේ පුෂ්පිකාද.. කැරලයින්ද..

0

පසුගියදා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ඇතුළු වී ක’ලහනාරී ලෙස හැසිරැනු අමාත්‍යවරයා සමග මෑතකදී මහත් ආන්දෝලනයකට ලක් වූ විවාහක රූ රැජිනක් සහ තවත් තිදෙනෙක් සිට ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

එම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ම’රණ ද’ඬුවම නියම සිටින අ’පරාධකරුවන් රඳවා ඇති සිරකුටි මැදින් එ’ල්ලුම් ගස අසලට ගොස් ඔහු සමඟ පැමිණි පිරිසට එ’ල්ලුම්ගස පෙන්වා ඇති බවද සඳහන්ය.

අමාත්‍යවරයා අධික බී’මතින් සිටි ඇති අතර ඔහු අතට ඇති ගි’නි අ’විය සමග අවස්ථා දෙකක දී බිම ඇ ද වැ ටී තිබේ.

මෑතක දී මෙරට වැඩි වශයෙන් අන්දෝනයකට ලක් වූ විවාහක රූ රැජිනන් වන්නේ ලෝක විවාහක රූ රැජන කිරුළ දිනු කැරොලින් ජුරි හා ශ‍්‍රී ලංකා විවාහක රූ රැජින වූ පුෂ්පිකා ද සිල්වායි.

ශ‍්‍රි ලංකා විවාහක රූ රැජින අවසන් තරගයේදී කිරුළ බ’ලහත්කාරයෙන් ගැ:ලවීම හා යලි පැලදවීම හේතුවෙන් එය ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මහත් ආ’න්දෝලනයක් ඇති කලේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here