ගැලනිගම අන්තර් හුවමාරුවේ මුදල් ඉස්සූ අයකැමි අල්ලයි…භාගයකින් ණය ගෙවල..ඉතුරුවට බූ රු ග’හල

0

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධිවේගී මාර්ග ගැලනිගම අන්තර් හුවමාරු කාර්යාලයේ අයකැමි අංශයේ සේප්පු දෙකක තිබූ රුපියල් 14 ලක්ෂ 18000 ක මුදලක් සො’රාගත්  මුදල් අයකැමි  බණ්ඩාරවෙල දී අත්අඩංගුවට ගත් බව පාණදුර කොට්ඨාස අ’පරාධ විමර්ශන අංශය කියයි

අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේදී සැ’කකරු සන්තකේ සො’රා ගත් මුදලින් රුපියල් පන්දහසක් පමණක් තිබූ බවත් පොලිසිය කියයි.

සො’රාගත් මුදල් සම්බන්ධයෙන් සැ’කකරුගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේදී එම මුදල් මුදල්වලින් රුපියල් පන්ලක්ෂ 10,000 ක මුදලක් ණය පිය වූ බවත් ඉතිරි මුදල් කැට සහ බූ රු ග සා වියදම් වූ බවත් ප්‍රකාශ කළ බව පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවැසීය

සැ’කකරුගේ මගපෙන්වීම් මත පුද්ගලයන් පස් දෙනෙක් සන්තකේ තිබු එලෙස ණය පියවන ලද මුදල් සොයා ගත් බව පොලිසිය කියයි

ඒ අතර මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවකයන් දෙදෙනකුගේ ද ණය මුදල් සැ’කකරු විසින් පියවා තිබූ බවත් පොලිස් නිළධාරියෙක් පැවසීය.

පසුගිය එකළොස් වන දින සැ’කකරු විසින් මුදල් අයකැමිවරුන්ගේ සේප්පුවලින් සහ දෛනික ආදායම තැන්පත් කරන සේප්පුවේන් මුදල් සො’රාගෙන බුලත්සිංහල පදිංචි නිවසින් ද පලා’ගොස් අ’තුරුදන්විය.

(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ – ලංකාදීප )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here