මාර්ග සංවර්ධනය කරන තැන්වල වහාම සතියක් තුළ අ’නතුරු සංඥා සවිකරන්න.

0

මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සිදු කෙරෙන ස්ථාන වල මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මාර්ග සංඥා, ආරක්ෂිත ලාම්පු, අ’නතුරු හඟවන විදුලි ලාම්පු, වහාම සවි කරන ලෙස මහා මාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඩබ්ලිව් ප්‍රේමසිරි මහතාට, මාර්ග අධිකාරියේ සභාපති චමින්ද අතලුවගේ මහතාට, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සර්ධා වීරකෝන් මහතාට, සියලු පළාත් අධ්‍යක්ෂවරුන්ට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

තවද රථවාහන පාලක සංඥා රැගත් සේවකයින්ද යොදවන ලෙසත් වේගය පාලනය කිරීම සදහා තාවකාලික මාර්ග ගැටි ඉදිකරන ලෙසත් අමාත්‍යවරයා විසින් වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබාදෙන ලදී.ඔහු මෙම උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබුවේ 2021-09-19 දින zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවති සාකච්ඡාවකදීය.

තමන් මේ දිනවල දිවයිනේ මාර්ග සංවර්ධන පිළිබඳ සොයා බැලීමට නිරීක්ෂණ චාරිකාවන්වල නියැලුණ බවත් සමහර ස්ථානවල නිසි ආකාරයට අ’නතුරුදායක ස්ථාන පිළිබඳ විධිමත් ලෙස අ’නතුරු හැඟවීමේ සංඥා සවි කර නොමැති බවත් ,වේග පාලන ගැටි ඉදිකර නොමැති බවත් අමාත්‍යවරයා විසින් පෙන්වා දෙන ලදී.

වහාම සතියක් ඇතුල මාර්ග සංවර්ධනය සිදු කෙරෙන ස්ථාන වල මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අ’නතුරු සංඥා ,අ’නතුරු හැඟවීමේ සංඥා හා මාර්ග සංඥා වේගපාලන ගැටි යොදා ගන්නා ලෙස අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අවධාරණය කර සිටියේය.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසා සිටියේ දැවැන්ත සංවර්ධනය වගේම ප්‍රමුඛතාවය ලබාදිය යුත්තේ මහජන ආරක්ෂාව සඳහා බවයි. එම නිසා සියලුම ඉංජිනේරුවන්, සියලුම මාර්ග සංවර්ධනයට අදාල වන පාර්ශව හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වහාම දැනුවත් කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරන ලදී .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here