වැඩිහිටියන්ගේ අපරික්ෂාරීකම නිසා තණකොළ මැෂිමට අසු වූ සිඟිත්තා ම’රුට

0

පල්ලම සේරුකැලේ ප්‍රදේශයේ අවුරුදු තුනහමාරක දරු සිගිත්තකු ට්‍රැක්ටරයකට ය’ටවි එහි තණ කොළ ක’පන යන්ත්‍රයකට අසුවී  මි ය ගොස් ඇතැයි පල්ලම පොලිසිය කියයි.

පල්ලම සේරුකැලේ විසු ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රීමාන් හිමාෂ නමැති දරුසිඟිත්තකු මෙසේ මි’යගොස් ඇත.

මි’යගිය දරුවාගේ මාමා ට්‍රැක්ටරයකින් තණ කොළ ක’පමින් සිටි අතරතුර එම ස්ථානයට ආ මෙම  දරුව ට්‍රැක්ටරය මත වාඩි කරවා ට්‍රැක්යටරය ක්‍රියාත්මක කරවා තණ කොළ ක’පමින් සිට ඇත.

ට්‍රැක්ටරය මත වාඩි වී සිටි දරුවා ලි ස්සා බිම වැ’ටි ට්‍රැක්යරයට සවි කර තිබු තණ කොළ ක’පන මැෂිමට හසුවී බ’රපතල තුවාල ලබා එම ස්ථානයේ දිම මි’ය ගොස් ඇති බවත් පොලිසිය කියයි.

මෙම අ’වාසනාවන්ත ම’රණ සම්බන්ධයෙන් පල්ලම පොලිසිය තවදුරටත් පරික්ෂණ සිදු කරයි.

ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දු

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here