යාළුවාගේ බිරියට නිල් දසුනක් යැවූ පො.කොගේ වැඩ ත’හනම්

0

මිතුරු පොලිස් කොස්තාපල්වරයාගේ බිරියගේ ජංගම දුරකතනයට වැට්ස්ඇප් හරහා අ’සැබි දසුනක් යැවූ බව කියන අධිවේගි මාර්ගයේ රාජකාරි කරන පොලිස් කොස්තාපල්වරයකුගේ වැඩ ත’හනම් කළ බව පොලිස් උසස් නිලධාරයෙක් පැවැසීය.

මෙසේ වැඩ ත’හනමට ලක්ව ඇත්තේ දක්ෂිණ අධිවේගී මර්ග සංචාරක කොට්ඨාසයට අනුබද්ධ බද්දේගම අන්තර් හුවමාරුවේ රාජකාරි කළ කොස්තාපල්වරයෙකි.

කොස්තාපල්ගේ බිරිය තම සැමියාට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දිමෙන් පසු ඔහු කළ පැමිණිල්ලක් කර ඇත. ඒ සම්බන්ධයෙන්  එම කොට්ඨාසයේ රාජකාරී කරන සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයකු මේ සම්බන්ධයෙන් කළ මූලික පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව වැඩ කොස්තාපල්වරයාගේ වැඩ ත’හනම් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here