මාර්ගයක් කොන්ක්‍රීට් කළ දිනම ඒ මතින් යතුරුපැදි ගිහින්

0

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් අක්කර 10 මල්වච්චිගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කර මසක් ගත වන්නටත් ප්‍රථම වි’නාශයට පත්ව ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු චෝ’දනා කරති.

මීගහතැන්න ගල්මුල්ල සිට පොල්ගම්පල කුම්භදුව මාර්ගයට සම්බන්ධ වන කිලෝමීටර් දෙකකට වැඩි මෙම මාර්ගය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අයිරෝඩ් ව්‍යාපෘතියෙන් විශාල මුදලක් වියදම් කර සංවර්ධනය කෙරිණි.

මාර්ගය ආරම්භක කොටස කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කළ අතර මාර්ගයේ සැකසූ දිනයේම යතුරුපැදිකරුවන් ඒ මතින් ගමන් කිරීම නිසා විශාල හා’නි සිදුව ඇත.

යතුරු පැදි ගමන් කිරීම නිසා අලුත දැමූ කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව මැද විශාල කානු හැරී තිබේ. කොන්ක්‍රීට් ඇතිරූ මාර්ග පිවිසුම වසා දැමීමට නිලධාරීන් කටයුතු නොකිරීමත්, නොහි’ක්මුණු යතුරුපැදිකරුවන් නිසාත් මෙම වි’නාශ සිදුව ඇති බවට ප්‍රදේශවාසීහු චෝ’දනා කරති.

මෙම මාර්ගයේ කාපට් ඇතිරූ කොටස කිසිදු ප්‍රමිතියකින් තොරව සිදු කිරීම නිසා මසක් ගතවන්නට පෙර අ’බලන්ව ඇත.

අත්‍යවශ්‍ය ස්ථාන සඳහා පැති කානු ඉදි නොකිරීම නිසා අධික වර්ෂාවත් සමග මාර්ගය විශාල සෝ’දාපාළුවකටද ලක්ව තිබේ. ඒ හේතුවෙන් තමන්ගේ නිවාස වෙත පිවිසීමද දු’ෂ්කර කටයුත්තක් වී ඇතැයි මාර්ගය දෙපස පදිංචිකරුවෝ පවසති.

ප්‍රේමතිලක පෙරමුණ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here