ස්විස් බැංකුවේ ර’හස් අ’හෝසියි..ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් 83 කගේ ගිණුම් හෙළිවෙයි.

0

වසර ගණනාවක් තිස්සේ ස්විස් බැංකුවෙහි පැවති ර’හස්‍යභාවය ස්විස් රජය මගින් අ’හෝසිකර ඇත. මේ නිසා ස්විස් බැංකුවල ඇති ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් 83 දෙනකුගේ බැංකු ගිණුම් අ’නාවරණය වී තිබේ.

ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා හි ප‍්‍රධාන බැංකු දෙකක මෙම ගිණුම් ඇතැයි ජිනීවා ආරංචි මාර්ග දක්වයි. ඉන්දීය රජය දැනටමත් ඉන්දියානුවන්ගේ ස්විස් බැංකු ගිණුම්වල තොරතුරු ලබාගෙන ඇත.

ස්විස් පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කළ පනතකින් මෙම ර’හස්‍යභාවය අ’හෝසි කර තිබේ.

කීර්ති වර්ණකුලසූරිය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here