කොන්දට තෙල්ගාගන්න ආ කතට වෙද මහතා අමුතු තෙලක් ගාලා

0

කාන්තාවකට අමුතු ලෙස බෙහෙත් තෙලක් ගෑමට ගිය සිංහල වෙදමහතකුට පත්තු බැඳීමට ගෝලයාට සිදුවීමේ පුවතක් කුරුවිට ගම්මානයකින් අරුණට දැනගන්නට තිබේ.

මේ වයෝවෘද්ධ වෙදමහතාගෙන් ප්‍රතිකාර ලැබූ බොහෝ දෙනකු සුවවීම නිසා ඔහු සොයා ආවේ මහත් බලාපොරොත්තු ඇතිවය.

පාරම්පරිකව වෙදකමේ නොයෙදුණද බොහෝ අය විශ්වාස කළේ මේ වෙදමහතාගේ අත්ගුණය ආ’බාධය සුවවීමට බලපාන බවයි. යාබද ගම්මානයක මැදිවියේ කාන්තාවකද මොහු කරා ආවේ කොන්දේ අ’මාරුවකට ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමටය. වෙදමහතා ඇයට නියම කළේ තෙල් සාත්තුවකි.

ගෝලයාගේද උදව් ඇතිව රෝගී කාන්තාවගේ කොන්දේ තෙල් සාත්තුව පොතේ හැටියට කළ වෙද මහතා ඇයට දින දෙකකට වරක් පැමිණෙන ලෙස කීවේය.එදින ඇය තනිකමට තවත් කාන්තාවක සමග පැමිණියද වෙදමහතා හා ගෝලයා ගැන පැහැදීම නිසා ඊළඟ දිනයේ ආවේ තනිවමය.

එදින ගෝලයා වෙනත් ගමනක් ගොස් සිටි බැවින් වෙදමහතා තනිවම තෙල්ගෑමට පටන් ගත්තේය. මෙසේ ටිකවේලාවක් තෙල් සාත්තුව කරද්දී තෙල් ගෑමේ ක්‍රමවේදය රූලෙන් පිට පැන්නේය.

වෙදමහතා අමුතු තෙල්ගෑමකට සුදානම් වන බව තේරුම්ගිය කාන්තාවට වෙන කරකියාගතහැකි දෙයක් නොවීය. ඇය වෙදමහතා වැරෙන් ත’ල්ලුකර දමා කාමරයෙන් එළියට පැමිණෙද්දී ගමනක් ගොස් සිටි ගෝලයාද ආ බැවින් ඔහුට සියල්ල පවසා ඇය යන්නට ගියාය.ගෝලයාට සිදුවූයේ වෙදමහතාගේ අතකට ප’ත්තු බැ’ඳීමටය.

ශ්‍රියන්ති බණ්ඩාර – එරත්න

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here