ශාරුක්ගේ පුතා නිදහස් කරන්න කෝටි 25 ක් අ’ල්ලස් ඉල්ලලා

0

ම’ත්ද්‍රව්‍ය චෝ’දනාමත අත්අඩංගුවට ගෙන බන්ධනාගාරගත කර සිටින ඉන්දීය සුපිරි නළු ශාරුක් ඛාන්ගේ පුත් ආර්යන් ඛාන් මෙම සිද්ධියෙන් නිදහස් කිරීමට ඉන්දීය ම’ත්ද්‍රව්‍ය පාලන කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 25 ක් ඉල්ලා සිටි බව මෙම සිද්ධියෙහි ඔ’ත්තුව ලබාදුන් ස්වාධීන සා’ක්‍ෂිකරුවකු ලෙස පෙනී සිටින ප‍්‍රභාකර් සේලි නමැත්තා විසින් ඉන්දීය මාධ්‍ය වෙත පවසා ඇත.

සුපිරි මගී නෞකාවක ම’ත්ද්‍රව්‍ය සාදයක් පැවැත්වීමේ චෝ’දනා මත ආර්යන් ඛාන් ඉකුත් 03 වැනිදා ඉන්දීය ම’ත්ද්‍රව්‍ය පාලන කාර්යාංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

ශාරුක්ගේ පුතා නිදහස් කරන්න කෝටි 25 ක් අල්ලස් ඉල්ලලා

මේ වන විට ඔහු බන්ධනාගාරගත කර සිටින අතර ම’ත්ද්‍රව්‍ය සිද්ධිය සමස්ථයකට පත් කර ගැනීමේදී ම’ත්ද්‍රව්‍ය පාලන කාර්යාංශතුමාංගෙන් හිස් කොළ 09 කට අත්සන් තබන ලෙස ඉල්ලා සිටි බවත් ප‍්‍රභාකර් මාධ්‍ය වෙත පවසා ඇත.

ශාරුක්ගේ පුතා නිදහස් කරන්න කෝටි 25 ක් අල්ලස් ඉල්ලලා

ඉන්දීය ම’ත්ද්‍රව්‍ය පාලන කාර්යාංශය පවසන්නේ එය අ’සත්‍යක් බවත් එවැනි අ’ල්ලසක් තම කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් ඉල්ලා නැති බවත්ය.

කෙසේ වෙතත් ප‍්‍රභාකර් පවසන්නේ ඉන්දීය ම’ත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයේ ගෝසාවි සහ සෑම් ද සෝසා නමැති නිලධාරීන් ආර්යන් නිදහස් කිරීමට ශාරුක් ඛාන්ගෙන් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 25 ක් ඉල්ලූ බවය.

How Aryan Khan lost his luxurious Bollywood lifestyle and ended up in jail – after that drug bust, Shah Rukh Khan's son has swapped million dollar mansions for India's most notorious prisons |ප‍්‍රභාකර් තවදුරටත් පවසන්නේ ගෝසාවි සෝසා වෙත දුරකථන ඇමැතුමක් දෙමින් මෙම රුපියල් කෝටි 25 මුදල අවශ්‍ය නම් කෝටි 18 ක් දක්වා අඩු කර ගත හැකි බව පැවසූ බවත්ය.

උපාලි ද සේරම්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here