එළවළු විකුණන මුවාවෙන් සතිපොළේ අ’රක්කු විකුණලා

0

එළවළු අලෙවිකරණ මුවාවෙන් රජයේ අරක්කු විකුණමින් සිටි සැ’කකරුවකු ඕපාත සතිපොළේදී (26 වැනිදා) අත්අඩංගුවට ගත්බැව් ඕපාත පොලිසිය පවසයි.

අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ අකුරැස්ස ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකු වන 36 හැවිරිදිවියේ පසුවන අයෙකි. මොහු එළවළු වෙළෙන්දෙකු වන අතර එළවළු අලෙවි කරන මුවාවෙන් රජයේ අ’රක්කු අලෙවිකරමින් සිටියදී පොලිසියට ලද තොරතුරකට අනුව සැ’කකරු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

විකිණීමට තබා තිබූ කාලේ අ’රක්කු බෝතල් 08ක් හා භාගයේ බෝතලයක් එළවළු අතර සගවා තිබියදී පොලිසිය මගින් සොයාගෙන ඇත. සැ’කකරු අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

ඕපාත පොලිස් ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක පුෂ්පකුමාර ඇතුළු නිලධාරින් කණ්ඩායමක් විසින් සැ’කකරු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here