කතරගම දේවාලයට රන් තැටිය පූජාකළ පුදුම හිතෙන බැතිමතා

0

ඓතිහාසික රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයට බැතිමතකු විසින් ලබාදුන් පවුම් 38ක රන්තැටිය අ’තුරුදහන් වීම සම්බන්ධයෙන් කතරගම දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ පොලිස්පති ට කරන ලද පැ’මිණිල්ලක් මත කොළඹ විශේෂ දූ’ෂණ ම’ර්දන ඒකකයේ පොලිස් කණ්ඩායමක් පැමිණ පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.

කතරගම දේවාලයේ රන් තැටිය අතුරුදන් වීම ගැන පොලිස් පරීක්ෂණ අරඹයි - Divaina

2019 වර්ෂයේ දී පා’තාල නායකයෙකු වූ අංගොඩ ලොක්කාගේ ඥාති පුතකු විසින් මෙම රන්තැටිය දේවාලයට පූජා කර තිබේ.

එහෙත් මෙම රන් තැටිය කතරගම දේවාලයේ ඇතුල් මාලිගයට ලැබී නොමැති අතර පසුව අදාළ පූජා කළ පිරිස් විසින් මෙම පූජා භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් බස්නායක නිලමේවරයා දැනුවත් කිරීමෙන් පසුව මෙහි වි’මර්ශන ආරම්භ කර තිබේ.

කතරගම දේවාලයේ පවුම් 38ක රන් තැටිය උස්සලා - අතුරුදහන් තැටිය වෙනුවට ව්‍යාජ තැටියක් තියලා - Divaina

රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයට බැතිමතුන් පූජා කරන රන් භාණ්ඩ බස්නායක නිල කාර්යාලය වෙත ලබාදීමේ නීතියක් පවතී.එහිදී රන් භාණ්ඩයේ බර කිරා එහි ස්වභාවය ලේඛනගත කර බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සිදුවේ.

අදාළ භාණ්ඩය දේවාලයට ලැබීමෙන් පසුව අදාළ මාසයේ තේවාභාර කපුමහතා බාරගෙන එය සුරක්ෂිතව දේවාලයේ මාලිගයේ තැන්පත් කිරීම සම්ප්‍රදායයි.

මාස කීපයකට වරක් බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පැමිණ මෙම එක් වූ රන් භාණ්ඩ බැංකුවකට ඉදිරිපත් කර බර කිරා බැතිමතුන් ලබාදුන් රන්භාණ්ඩ උරගා බැලීමෙන් පසුව නැවත දේවාලයේ තැන්පත් කිරීම සිදුවේ.

දේවාලයට අදාළ සියලු භාණ්ඩ ලේඛනගත කර දේවාලයෙන් ගබඩා භාරකාර කපුමහතා භාරයට ගනු ලබයි.මේ වන විට අ’තුරුදන්ව ඇති මෙම රන් තැටිය රන්තැටිය දේවාලයට ලැබී නොමැති බව කපු මහත්වරුන් පවසති.

කතරගම දේවාලයේ රන් තැටිය අතුරුදන්

මේ වන විට දින කිහිපයක් පුරා මෙම පරීක්ෂණ පොලිස්පති සී ඩී වික්‍රමරත්න මහතා ලබා දුන් නි’යෝගයක් මත සිදුකරනු ලබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here