මුන්දලම පොලිස් රථවාහන ස්ථානාධිපති රිය අ’නතුරකින් ජී’විතක්ෂයට.

0

රිය අ’නතුරක් හේතුවෙන් මුන්දලම පොලීසියේ රථවාහන අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ආර්.බණ්ඩාර නැමැති පොලිස් නිළධාරියා ජී’විතක්ෂයට පත් වී ඇත.

මාර්ගයේ ගමන් ගත් වාහන දෙකකට ය’ටවී බ’රපතළ තත්ත්වයෙන් ප‍්‍රතිකාර සදහා හලාවත මහා රෝහලට ඇතුළත් කර තිබුණි.

පුත්තලම – කොළඹ ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ මුන්දලම පොලීසිය ඉදිරිපිට රථවාහන රාජකාරී සිදු කරමින් සිටි මුන්දලම පොලීසියේ රථ වාහන අංශයේ නිලධාරීන් අධික වේගයෙන් ධාවනය වන වාහන අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුමක් අතරතුර මෙම අ’නතුර සිදුවී තිබේ.

හලාවත දෙස සිට අධික වේගයෙන් පැමිණ කුඩා ලොරි රථයක් නවත්වන ලෙසට උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයා සංඥා කර ඇති අතර ලොරි රථ රියදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකිව උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයාවද ය ට කරගෙන ගොස් තිබේ.

එම ලොරි රථය පසුව ඉදිරියෙන් පැමිණ ඇති මෝටර් රථයක වැ දී නැවතී ඇත.මාර්ගයේ රාජකාරියේ නිරතව සිටි රථවාහන අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා වාහන දෙකේම වැදී තු’වාල ලබා මුන්දලම රෝහලටත් එතනින් හලාවත මහා රෝහලටත් ඇතුළත් කර ඇත.

මෙම අ’නතුරට සම්බන්ධ වාහන 02 පොලිස් බා’රයට ගෙන ඇති අතර,ඒවායේ රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.මුන්දලම පොලීසිය රථවාහන අංශය සිද්ධිය පිළිබදව වැඩිදුර වි’මර්ශණ කටයුතු සිදු කරණු ලබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here