හිතාමතා වාහනවලට හැපී රියදුරු බි’යකර මුදල් ගන්න ක’ල්ලියක්

0

බ’ලහත්කාරයෙන් වාහනවල ගැ’ටී රිය අ’නතුරක් වූ බවට හඟවමින් එහි රියැදුරන් බි’යකර වං’චාසහගත ලෙස මුදල් ලබා ගන්නා ක’ල්ලි සම්බන්ධයෙන් දැ’ඩි අවධානයෙන් පසුවන ලෙස පොලිසිය වාහන රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

මාලිගාවන්ත, දෙමටගොඩ, නාරාහේන්පිට,පංචිකාවන්ත, මෝදර හා ග්‍රෑන්ඩ්පාස් මෙන්ම මොරටුමුල්ල.කොරළවැල්ල, අඟුලාන ආදී ප්‍රදේශවල මෙම ක’ල්ලි ගැවසෙන බවද පොලිසිය පෙන්වා දෙයි.

මොවුන් බොහොමයක් කාන්තාවන් පදවනු ලබන රථවන ගැ’ටෙමින් ඔවුන් බි’යකර මුදල් කඩාගන්නා බවද පොලිසිය කියයි.

මෙවන් සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් පැ’මිණිලි රාශියක් මේ වන විටත් ලැබී ඇති බවද
පොලිසිය සඳහන් කරයි. මාර්ගවල ගමන් ගන්නා රථ වාහනවල බ’ලහත්කාරයෙන් ගැ’ටී බ’රපතළ තු’වාල ලැබුවකු සේ හැසිරෙමින් රියැදුරන් පොලිසියට නොයන්නට නම් තුවාලවලට බෙහෙත් දමා ගැනීම සඳහා යැයි කියමින් රියැදුරන් බියකොට මුදල් ලබාගැනීම මොවුන්ගේ උපක්‍රමය වී ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

මෙවන් පුද්ගලයකු එලෙස රියක ගැ’ටීමත් සමග තවත් දෙතුන්දෙනකු එම ස්ථානයට පැමිණ රියැදුරන් බි’ය ගන්වා මුදල් ලබාගන්නා බවද පොලිසිය සඳහන් කරයි.

මොවුන් බොහෝමයක් එක් එක් දේවල්වලට ඇ’බැහිවූවන් බව කියන පොලිසිය මෙලෙස වං’චනික ලෙස ලබාගන්නා මුදල් ඒ සඳහා වියදම් කරන බවට වාර්තා වන බවද කියයි.

මෙවන් පුද්ගලයන්ට ඇති බි’ය නිසාත්,පොලිසි යැමෙන් තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇතිවන නිසාත් කාලයක් ගතවන නිසාත් බොහෝ රියැදුරන් මොවුන් අතට මුදල් ලබාදී එතැනින් පිටව යන බවද සඳහන්ය.

කාන්තාවන් පවා මෙම ජා’වාරමට සම්බන්ධ වී ඇති අතර ඔවුද මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා වාහනවල ව්‍යාජ ලෙස ගැ’ටී වේ’දනාවෙන් කෑ’ගසමින් රියැදුරන් බි’යට පත්කරන බවත් සමහර රියැදුරන් කාන්තාවන් නිසා බි’යට මුදල් ලබාදී පිටවී යන බවද වාර්තා වී ඇත.

මේ නිසා මෙවන් පුද්ගලයන් වාහනයක ගැ’ටුණේ නම් ඔහුට හෝ ඇයට පොලිස්
ස්ථානයට යන ලෙස දන්වනැයි පොලිසිය ඉල්ලීමක් කරයි.

පොලිසියට ගොස් ප්‍රශ්න
විසදා ගැනීමට මෙම ව්‍යාජ තු’වාලකරුවන් ලෙස හැසිරෙන පුද්ගලයන් හෝ කාන්තාවන් අකැමැති බවත් පොලිස් ප්‍රධානියෙක් සඳහන් කරයි.

මෙවන් පුද්ගලයන් මහමඟ ඔබට දකින්නට ලැබෙන බැවින් අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස පොලිසිය මහජනයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here