ත්‍රිමලේ තෙල් ටැංකි 3ක් රුපියල් 50ට බදුදීලා

0

ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ඇති තෙල් ටැංකි 99න් 3ක් වසරකට රුපියල් 50/-ක බදු මුදලකට ප්‍රිමා සමාගමට පවරා දී ඇතැයි ඒ ගැන කළ විශේෂ විමර්ශනයකදී හෙළිදරව් වී ඇති බව දේශය පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙනවා.

මෙම අරුම පුදුම ගනුදෙනුව අනුව ප්‍රීමා සමාගම සහ රජය අතර අත්සන් කළ ගිවිසුමක් අනුව ඔවුනට ජලය ගබඩා කර ගැනීම සඳහා වසර 55ක කාලයට මෙම බදු දීම සිදු කර තිබේ.

Govt. trying to regain control over Trinco Oil Tank Farm - The Morning - Sri Lanka News

රුපියල් 50/-ක මුදලට මෙම තෙල් ටැංකි බදු දීම සිදුකර ඇත්තේ වසර 2001 දීය. 2001 දී රුපියල් 50/- බැගින් ප්‍රීමා සමාගමට තෙල් ටැංකි තුනක් බදු දීමෙන් පසු වසර 2003 දී ඉතිරි තෙල් ටැංකිවලින් කොටසක් ඉන්දියාවට බදු දී ඇත්තේ එක් තෙල් ටැංකියක් වසරකට අමෙරිකානු ඩොලර් 1000කට (වත්මන් රැපියල් වටිනාකම අනුව රුපියල් ලක්ෂ දෙකක පමණ මුදලකට) මුදලකටය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here