විවාදවලට ඇමතිවරු නෑ..කතානායකගෙන් ආණ්ඩුවට තද අවවාදයක් (VIDEO)

0

මේ දිනවල පාර්ලිමේන්තු ‌පැවැත්වෙන අයවැය කාරක සභා විවාදය අවස්ථාවේදී අමාත්‍යවරුන් පාර්ලිමේන්තුවේ නොසිටීම සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට විවාදාත්මක තත්ත්වයක් මතුව තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයාද සිය දැඩි අවධානය යොමු කොට ඇති අතර මෙය නරක තත්ත්වයක් බවත්, ඒ පිළිබදව අවධානය යොමු කරන ලෙසත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට අවවාද කොට ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.

ඇමැතිවරුන් ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන විට පමණක් පැමිණෙන බවත්, අවම වශයෙන් අයවැය කාරක සභා විවාදය අවස්ථාවේ පවා ඇමැතිවරුන් සභා ගැබේ නොමැති බවත් මෙහිදී සදහන් කොට ඇති බවද දැනගන්නට තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here