මම පාන්දර තේ හදාගන්න ගෑස් ලිප පත්තුකරන්නෙත් බ’යකින්

0

අද රටේ සිදුවන ගෑස් ගි’නි ගැනීම්වලට අදාළ සමාගම් පැහැදිලිව වගකිවයුතු බව ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලංසා ජා-ඇළදී පැවසීය.

ජනතාව පමණක් නොව ගෑස් පරිභෝජනය කරන තමන්ද මේ ගෑස් ගි’නිගැනීම් නිසා බි’යට පත්ව සිටින බවද හෙතෙම පැවසීය.

උදෑසන තුනට පමණ අවදිවන තමන්ද තේ සදා ගැනීම සඳහා ගෑස් ලිප පත්තු කිරීමේදී ඉතා පරිස්සම් වන බවද ඇමැතිවරයා පැවැසීය.

වසර ගණනාවක් ගෑස් වෙළෙඳාම් කර එයින් ලාභ ලැබූ ගෑස් සමාගම් කළමනාකාරිත්වය ගෑස් ගි’නි ගැනීම්වල වගකීම භාර නොගෙන එහි ව’රද පාරිභෝගිකයන් මත පැටවීම හෝ ගෑස් ලිප් උපාංගවල වැ’රදි නිසා ගි’නිගැනීම් සිදුවන බව පැවසීම වැරදි බවද මෙහිදී රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පැවසීය.

ඉතිහාසය තුළ ගෑස් සඳහා වන පාවිච්චි කළ උපාංග දැනුදු පාවිච්චි කරන නිසා වෙනදාට වඩා අසාමාන්‍ය ලෙස ගෑස් ගි’නිගැනීම් සිදුවන්නේ නම් එය පැහැදිලි කළ යුත්තේ ද ගෑස් සමාගම් බව ද රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පැවසීය.

ගෑස්වල සංයුතිය වෙනස් කර ඇත්නම් එයද පැහැදිලි කිරීමේ වගකීම සමාගම් මත පැවරෙන බව හෙතෙම පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here