​දෙවසරකට පසු මෙරට ආහාර වේලක මිල 44%කින් ඉහළට

0

2019 වසරින් පසු මෙරට ජනතාවට 2021 නොවැම්බර් මාසයේදී සාමාන්‍ය ආහාර වේලකට වැය කිරීමට සිදු වූ මුදල සියයට හතළිස් හතරකින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ඇඩ්වොකාටා (Advocata) ආයතනය අනාවරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සතිපතා නිකුත් කරන දර්ශකවලට අනුව සම්පාදනය කරනු ලබන ඇඩ්වොකාටා බත් කරි දර්ශකයට (Advocate Bath Curry Index Cafor BCI) අනුව මෙලෙස පසුගිය මාසයේදී පසුගිය වසර දෙක තුළදී වාර්තා වූ ආහාර ද්‍රව්‍යවල ඉහළම සිල්ලර මිල තිබී ඇත.

මෙමගින් අදහස් කර ඇත්තේ 2019 නොවැම්බර් මාසයේදී මෙරට සාමාන්‍ය මූල්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය වෙනුවෙන් (මූලික ආහාර ද්‍රව්‍ය) සතිපතා රුපියල් 960ක් ගෙවිය යුතුවූ නමුත්, වසර දෙකකට පසුව (2021 ​නොවැම්බරයේදී) එම මුදල රුපියල් 1390 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

( නයන තරංග ගමගේ – අරුණ )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here