එරාන්ට රි’දෙන්න ජොනී දුන්නු උත්තරේ

0

2021-12-09 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේදී එරාන් වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමා කල ප්‍රකාශයට පිළිතුරු ලබා දුන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා…

ඔබතුමා මගේ නම කියලා මම නඩු අයින් කර ගත්තා කියලා කිව්වා. මම මතක් කරනවා මම කිසිම නඩුවක් ඉවත් කරගෙන නැහැ. අදටත් මට නඩු තියෙනවා. තමුන්නාන්සේලාගේ ආණ්ඩුව මට වි’රුද්ධව නඩු එකොළහක් දැම්මා.

තමුන්නාන්සේලා බලයේ ඉදිද්දීම තමයි මාව නිදොස් කොට නිදහස් කළේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බොරුවට ඉඩ දෙන්න බැහැ. මට නඩු දැම්මේ බොරුවට සාක්ෂිකාරයෝ හදලා. බොරු නඩු මට දැම්මේ. ඔබතුමා උගත් මන්ත්‍රීවරයෙක්, අනුන්ට මඩ ගහද්දි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න.

එරාන් ඔබතුමා මගේ නම කිව්වා. මම අහගෙන හිටියා. ඔබතුමාලා අපේ නම් කියනවා නම් ඉල්ලන් කන්නත් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. අපි රජය පාවිච්චි කරලා නඩු ඉල්ලා අස්කර ගන්නවත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවවත් පාවිච්චි කරලා නැහැ. මගේ නම කරුණාකරලා ඇද ගන්න එපා කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. අපි ඔබතුමාට ගරු කරනවා.

ඔබතුමා උගත් මන්ත්‍රීවරයෙක්. ඔබතුමා මගේ නම කිව්වා. මේකේ වෙන ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු කෙනෙක් නැහැ. ඔබතුමාලා නඩු දාපු හැටි අපිට හොඳට මතකයි. ශානි අබේසේකරව අල්ලාගෙන, අල්ලස් එකේ දිල්රුක්ෂි ඩයස්ට අල්ලගෙන, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පාවිච්චි කරපු හැටි අපිට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සාධාරණව කතා කරන්න.

මම වගකීමෙන් කියනවා අදටත් මට නඩු තිබෙනවා. ගිය සිකුරාදා මට නඩුවක් තිබ්බා. මම ගියාට පස්සේ උසාවිය ඇතුලට එන්න එපා කියලා මට වෙන දිනයක් දුන්නා. අදත් අපි ඒවාට මුහුණ දෙනවා. තමුන්නාන්සේලාගේ කාලයේ අපි ඒකට මුහුණ දුන්නා. අපි කවදාවත් බයේ හැංගිලා ගියේ නැහැ. අපි හිර ගෙදරට ගියේ හිනාවෙලා. මම ඔබතුමාට කියනවා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා අපේ රජයට මඩ ගහන්න එපා කියලා. අපේ බලය අපි කිසිම නඩුවක දී පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ.

අපේ ජනාධිපතිතුමා ඉතාමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව පොලිසිය හසුරවන්න ඉඩ ලබා දීලා තිබෙනවා. එහෙම ඉඩ ලබා දීලා තිබෙන නිසා තමයි තමුන්නාන්සේලාගෙන් හුඟාක් අය මේ කරපු හො’රකම් වලින් පැනල ගිහින් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපිව ඇද ගන්න එපා කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා ඔය බණ ටික පසුගිය ආණ්ඩුවට දේශනා කළා නම් ඉවරයි. ඔබතුමා ඒ කාලේ නැට්ට කකුල් දෙක මැද්දෙ ගහගෙන හිටියේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here