කටුගස්තොට ඉපදිල,කටුගස්තොටට සේවය කරල පාලම යට දිවිගෙවන යුවලක්.

0

කටුගස්තොට නගරයේ ඉපදිලා කටුගස්තොට නගරයටම සේවය කරලා අවසානයේ තම ආ’බාධිත බිරිඳ සමග කටුගස්තොට පාලම යට ජීවිතයේ සැඳෑ සමය ගත කරන යුවළක් පිළිබඳ තොරතුරක් කටුගස්තොට ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි. තමන්ටයි බිරිඳටයි ඉන්න හිටින්න ස්ථිරව පැල්පතක් හෝ සකස් කර දෙන ලෙස මෙම යුවළ ඉල්ලා සිටිති.

කටුගස්තොට නගරයේ කුලී වැඩ කරමින් දිවි ගෙවූ රිචඩ් සිල්වාට සිය බිරිඳ මුණගැහෙන්නේද මීට වසර 20කට පමණ පෙර කටුගස්තොට නගරය තුළදීමය. ඇයගේ උපන්ගම මාවැනැල්ලය.

සිය බිරිඳ සමග පාලම යටට පැමිණීමට හේතුව රිචඩ් සිල්වා මෙසේ කියා සිටියේය.

‘‘මම කාලයක් පොල්ගොල්ලේ ගෙදරක මුර වැඩක් කළා. පස්සේ ඒ ගෙදර විකුණලා දැම්මා. මටත් සල්ලි ටිකක් දුන්නා. ඒ සල්ලි වලින් කහල්ලේ ඉඩමක් අරන් පොඩි ගෙයක් හැදුවා. පස්සේ ඒ ඉඩම මහවැලියට අයිතියි කියලා අපේ ගේ කඩල දැම්මා. අපිට වුණු අ’සාධාරණය ගැන ඒ කාලේ කටුගස්තොට පොලිසියට කිව්වා. ඒ මහත්තුරු මැදිහත්වෙලා අපිට සල්ලි ටිකක් අරන් දුන්නා. අවසානයේ ඉන්න තැනක් නැති නිසා පාලම යටට ආවා.

මම ටවුමේ ගොඩ කාලයක් කුලී වැඩ කළා. මට දැන් වයස 72යි. මොනවත් වැඩක් පොළක් කරගන්න බැහැ. ඉතින් අපිට පොලිසියේ මහත්තුරු, පන්සලේ හාමුදුරුවෝ කන්න දෙනවා. කන්න නැති දවස්වල බඩගින්නේ තමයි ඉන්නේ.

කොරෝනා කාලේ නොමැ’රි මැ’රී මැ’රී යාන්තම් ජීවත් වුණා. පාලම යට ඉන්න අපිට කාගෙන්වත් ක’රදරයක් නැහැ. අපි ඉන්න නිසා මේ හරියේ ජ’රා කරන්න කුණු දාන්න එහෙම කවුරුවත් එන්නෙත් නැහැ. ඒ වුණත් වැස්ස වෙලාවට නම් ඉන්න අමාරුයි.

අපේ තොරතුරු පත්තරවල නම් කලින් ගියා. ඒත් අපිව බලන්න වගකිවයුතු කවුරුවත් ආවේ නැහැ. මම ඉල්ලා සිටිනවා කවුරු හරි අපි ඉන්න තත්ත්වය ගැන බලලා අන්තිම කාලේ වැ’ටිලා ඉන්න පැල්කොටයක් හරි අටවලා දෙන්න කියලා’’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here