මොනර වසුරු, මැක්කන් නිසා අමුතු කැසිල්ලක්

0

චර්ම රෝග සායනික කටයුතු සඳහා වෛද්‍යවරයකු නොමැති වීමෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට නෙළුව මූලික රෝහලට පැමිණෙන රෝගීන් ප්‍රතිකාර සායන මඟ හැරීම නිසා පී’ඩාවට පත්ව සිටිති.

මෙම ප්‍රදේශයේ චර්ම රෝග බහුලව ව්‍යාප්ත වී ඇත. නෙළුව අශ්‍රිත ගම්මානයන්හි ව්‍යප්තව පවතින සංක්‍රමණික මොනරුන් නිසා මෙම චර්ම රෝග ව්‍යාප්තිය වේගවත්ව සිදු වන බවට ගම්වැසියෝ පවසති.

මොනරුන්ගේ වසුරු පෑගීම මගින් නෙළුව ආශ්‍රිත පුද්ගලයන්ගේ පාදවල බහුල වශයෙන් චර්ම රෝග හට ගන්නා බවට තොරතුරු ලැබී තිබේ. නෙළුව ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන කර්මාන්තය වනුයේ තේ වගාව බැවින් ඊට පැමිණෙන මොනරුන් වසුරු කර යන බවද මොනරුන්ගේ ඇඟේ සිටින මැක්කන් තේ ශාකවල රැඳී සිටිමින් මිනිසුන්ගේ ශරීර වලට පැමිණෙමින් චර්ම රෝග ඇති කරන බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

නෙළුව මූලික රෝහලේ අනෙකුත් විශේෂඥ රෝග සායන පවත්වාගෙන ගියද චර්ම රෝග විශේෂඥ සායනයක් නොපැවැත්වීම ගැ’ටලුවකි.

ගමනාගමන අ’පහසුතා හේතුවෙන් නිසි වේලාවට සායන සඳහා සහභාගී වීමට නොහැකි වීමෙන් ප්‍රතිකාර සායන මගහැරී යන බවටද ගම්වැසියෝ පෙන්වා දුන්හ.

රෝහල් අධිකාරී විශේෂඥ වෛද්‍ය ඉන්ද්‍රජිත් මෙසේ කියා සිටියේය.

“නෙළුව රෝහලට දිනක චර්ම රෝගීන් මෙච්චරක් එනවා කියලා ගණන් කරන්න අමාරුයි. එත් විශාල පිරිසක් අපිට එනවා. මේ රෝහල මූලික රෝහලක් ඒත් බෙහෙත් කරන්න චර්ම රෝග වෛද්‍යවරයෙක් නෑ. ගමේ අය ඒ නිසා පුදුම දු’කක් විඳිනවා.

නෙළුවේ ඉඳලා උඩුගමට යන ගමේ අයට කිලෝමීටර් 40ක් තියෙනවා. දෙණියාය රෝහලට යන අයට කිලෝමීටර් 50ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දුර පොඩි පහේ දුරක්ද. මිනිස්සුන්ගේ දු’ක දැකලා හරි නෙළුවට චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු දෙන්න කියලා ඉල්ලන්න තමයි තියෙන්නේ.’’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here