වරදක් වෙලානම් කවුරු කරත් ඒක හොයන්න ඕන – ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

0

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව මහජනතාවට කාර්‍යක්ෂම සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නව කුරුණෑගල කාර්‍යාලය මහා මාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතිමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලදී.

මෙහිදී චීන පොහොර නැව සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්න වලට අමාත්‍යවරයා පිලිතුරු ලබා දෙන ලදී.

මෙතන කතා කරන්න ඕනෙ මුදල් කියන ප්‍රශ්නය නෙමෙයි ,ගිවිසුමක් සම්බන්ධ ගැ’ටලුවක් රටවල් දෙකක් අතර ගැ’ටලුවක්.ඉතින් කැබිනට් එක තීන්දු කළා එය ගෙවිය යුතුයි කියලා. අපි රටවල් එක්ක වැඩ කටයුතු කරද්දී පරිස්සමින් කරන්න ඕන. ඒකේ කිසි ව’රදක් මම දකින්නේ නැහැ

ව’රදක් කවුරැ හරි කරනවා නම් වරදක් වෙලානම් ඒ වැරැද්ද හොයන්න ඕන. ඊට ඉස්සර වෙලා රටවල් දෙකක් අතර ඇති වෙන්න යන අ’ර්බුදයට විසඳුම් ගේන්න ඕන. ගිවිසුම් ගත උනාට පස්සෙ වැරැද්දක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

ඩොලර් මිලියන හය හමාරක් නිසා රටක් එක්ක ත’රහා වෙනවද නැත්නම් ඒක සාමකාමීව විසඳා ගන්නවද කියන එක මුලින්ම බලන්න ඕනෙ.රජයක් උනාම මහජනතාව ගැන හිතලා තියෙන තීන්දු තීරණ ගන්න ඕන.යම් වරදින තැන් තියෙනවා. ඉතිහාසයේ පළවෙනි සිද්ධිය නෙමෙයි ඕක . වරදින තැන් හදා ගන්න අවශ්‍යයි.

කාබනික වගාව ගැන අලුත් අත්හදා බැලීමක් කලා.ගොවියන්ට පොහොර ලබා දිය යුතුයි ඉතින් රජය හදිසියේ කාබනික පොහොර ගෙනාවා ගෙනල්ල සාම්පල් පරීක්ෂා කරනකොට තාක්ෂණික දෝ’ෂයක් නිසා ඒක අපට ගැලපෙන්නේ නැහැ . ආණ්ඩු දෙකක් අතර ක්‍රියාවලියක් නිසා අපට ඒක පාර්ශවීය තීන්දු ගන්න බැහැ. ඒ නිසා ලාභ පාඩු විදගන්න වෙයි.රටවල් තරහා කරගෙන අපට ගමනක් යන්න බෑ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here