එලවලු මිල අහස උසට නඟිද්දී කූ’ඨ වෙළඳුන් කරන තවත් ජා’වාරමක්.

0

සතුන් විසින් කා දමන ලද අර්තාපල් අලයේ බර වැඩිකිරීම සඳහා එම සිදුරුවලට මැටි පුරවා විකිණීමේ ජා’වාරමක් ක්‍රියාත්මක වන බව ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ දිනවල දේශීය අර්තාපල් කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 220 ත් 260 ත් අතර මිලක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

අර්තාපල් ගෝනිය මැද න’රක් වූ අර්තාපල් සේම සතුන් විසින් හා’නි කිරීම නිසා ඒවාට මැටි පුරවන ලද අර්තාපල්ද වැඩිපුර දක්නට ලැබෙන බව ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන නිලධාරීන් පවසයි.

එමෙන්ම, සතුන් හා’නි කරන ලද වැටකොළු ගෙඩියේ බර වැඩි කිරීම සඳහා එම සිදුරුවලට ගිනිසීරියා කොළ දැමීමේ සිද්ධීන් ද වාර්තා වේ.

වැටකොළු කිලෝවක තොග මිල ද මේ දිනවල රුපියල් 220 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. සෑම එළවළු ගෝනියකම නරක් වූ එළවළු,මැටි,ගල් කැට ආදිය කිලෝ දෙක තුනක් තිබෙන බවද ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන නිලධාරීහු කියති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here