තවත් සුපිරි මාවතක් ජනතා අයිතියට පත්කෙරේ.

0

මධ්‍යම,ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත් තුන යා කෙරෙන පේරාදෙණිය – බදුල්ල – චෙන්කලාඩි ( A005 ) මාර්ගය දිගින් කි.මි 275ක් වේ. මෙම මාර්ගයේ බිබිල සිට චෙන්කලාඩි දක්වා කි.මි 86.7 ක මාර්ග කොටස පුලුල් කොට සංවර්ධන ය කර ජනතා අයිතියට පත් කිරීම ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 28-12-2021 වන අද දින සිදු කෙරිණි .

බිබිල සිට චෙන්කලාඩි දක්වා සංවර්ධනය කල මාර්ගයේ දුර කි.මි 86.7 කි. මෙම මාර්ගය ඉදිකිරීමේ ශක්‍යතා අධ්‍යනය 2014 වසරේ දී සිදු කර ඇත. මෙම මාර්ග කොටස අදියර 3ක් යටතේ දේශීය ඉදිකිරීම් සමාගම් 2 ක් මඟින් සංවර්ධනය කර ඇත. පලමු අදියර ලෙස බිබිල සිට පදියතලාව දක්වා කි.මි 29 ක් සංවර්ධනය කර ඇත. . එහි දෙවන අදියර පදියතලාව සිට ටැම්පිටිය දක්වා කි.මි 30 ක් සංවර්ධනය කර ඇත. .

ටැම්පිටිය සිට චෙන්කලාඩි දක්වා කි.මි 27.7 ක් තුන්වන අදියර ලෙස සංවර්ධනය කර ඇත. මෙම බිබිල සිට චෙන්කලාඩි දක්වා මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.මිලියන 7,200 ක මුදලක් වැය කර ඇත.මෙම මාර්ග කොටස සංවර්ධනය කිරීම සංවර්ධනය සඳහා වූ සෞදි අරමුදල ව්‍යාපෘතිය SFD ( Saudi Fund for Development ) මඟින් මූල්‍යාධාර සපයා ඇත.

මෙම මාර්ග කොටස ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ඉඩම් හා දේපළ අහිමු වූ බිබිල , රිදීමාලියද්ද , පදියතලාව සහ මහඔය යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය වලට ජනතාව වෙනුවෙන් මේ වන විට රු.මිලියන 12.4 ක මුදලක් ගෙවා ඇත.

මෙම අවස්ථාවට පසුගාමී ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන සහ ගෘහාශ්‍රිත සත්ව පාලන හා සුළු ආර්ථික බෝග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය එස් . වියලේන්ද්‍රන් මැතිතුමා , සංවර්ධනය සඳහා වූ සෞදි අරමුදලේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී සුල්තාන් අල් මර්ශාඩ් මැතිතුමා , මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් , මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඇතුළු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගි වූහ .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here